Uutiset

5 days ago

Kiila

Nyt vietetään Mediataitoviikkoa 10-16. helmikuuta, joka pureutuu valeuutisiin ja misinformaation leviämiseen. Somessa voi kuka tahansa jakaa valeuutisen vahingossa. Tätä varten kirjastojen yhteinen netti-tv "Kirjastokaista" on tehnyt vakuuttavan linkkipaketin videoituja luentoja ja tietopaketteja. Sivistetään itseämme!kirjastokaista.fi ... See MoreSee Less

View on Facebook

7 days ago

Kiila

Vasemmistolainen kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry piti syyskokouksensa ravintola Weeruskassa 3.12.2019 ja uusi hallitus järjestäytyi Poimun studioilla 1.2.2020. Kiilan puheenjohtajaksi valittiin runoilija Roxana Crisólogo. Johtokunnan kaksivuotiskaudelle valittiin taiteilija / tutkija Ali Akbar Mehta, kuvataiteilija Leena Pukki, piirtäjä / runoilija Vidha Saumya ja elokuvantekijä / mediataiteilija Azar Saiyar. Vanhoina jäseninä jatkavat kirjailija Yousif Haddad, kuvataiteilija Minna Henriksson (sihteeri), kriitikko / musiikkitieteilijä Sini Mononen, kuvataiteilija Martta Tuomaala (varapuheenjohtaja) ja säveltäjä Julius Valve. Johtokunnan varajäseninä toimivat runoilija Zoila Forss, esitystaiteilija / tutkija Karolina Kucia, kuraattori / taidehistorioitsija Christine Langinauer, taiteilija / tutkija David Muoz ja runoilija / taiteilija Kemê Pellicer.

Kiilan nykyiset hallituksen jäsenet haluavat myös iloisesti tiedottaa uudesta rahastosta, jonka tavoitteena on tukea Kiilan arvojen mukaista taidetta, kulttuuria ja toimintaa: Pitkän ja perusteellisen prosessin jälkeen Kiilan syyskokous teki päätöksen lahjoittaa Olli Waittisen muistorahastossa jäljellä olleet varat Kansan sivistysrahastolle Kiilan rahaston perustamiseksi. Tiedotamme asiasta lisää piakkoin.

///

Kiila, the leftist association of writers' and artists' held its autumn meeting at Restaurant Weeruska on 3.12.2019 and the new selected board got organised in a meeting held at Poimu Studios on 1.2.2020. Roxana Crisólogo was elected as the chair of Kiila. The board members selected for a two-year term are artist / researcher Ali Akbar Mehta, visual artist Leena Pukki, drawer / poet Vidha Saumya and filmmaker / media artist Azar Saiyar. As ongoing members of the board continuing their role are writer Yousif Haddad, visual artist Minna Henriksson (secretary), critic / researcher Sini Mononen, visual artist Martta Tuomaala (vice chair) and composer Julius Valve. Vice members are poet Zoila Forss, performance artist / researcher Karolina Kucia, curator / art historian Christine Langinauer, artist / researcher David Muoz and poet / artist Kemê Pellicer.

Kiila’s current board is also happy to announce a new fund, which aims to support art, culture & artistic activities according to Kiila’s values: After a long and profound process Kiila’s members’ meeting made a decision to donate the remaining funds of Olli Waittinen Memorial Fund to Kansan sivistysrahasto in order to found Kiila Fund. More information about the fund will follow soon.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Kiila

(scroll down for English)
Muistutus vielä Kiilan jäsenille, tervetuloa Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n sääntömääräiseen
syyskokoukseen tänään tiistaina 3.12.2019 kello 17:00 alkaen ravintola Weeruskan kabinettiin (osoite: Porvoonkatu 19, 00510 Helsinki).

Lämpimästi tervetuloa!

Toverillisesti,
Kiilan johtokunta

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2020
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020
8. Valitaan Kiilalle hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan 1 toiminnantarkastaja, 1 varatoiminnantarkastaja
11. Tehdään päätös Olli Waittisen muistorahaston varallisuuden
lahjoittamisesta Kansan sivistysrahastoon. Lahjoitusvarallisuudella
perustetaan Kansan Sivistysrahastoon Kiila ry:n rahasto. Kokouksessa
esitellään ja tehdään päätös ohjesäännöistä, joiden mukaisesti
rahastoa käytetään.
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

***

Kind reminder for Kiila members: Kiila ry invites you to association’s Autumn meeting, which will be held today on Tuesday, 3rd of December 2019 at 17.00 hrs in the cabinet of Restaurant Weeruska (address: Porvoonkatu 19, 00510 Helsinki).

Warmly Welcome!

Comradely,
Kiila board

MEETING AGENDA

1. Opening of the meeting.
2. Verification of the quorum.
3. Stating who of the people present in the meeting are entitled to
vote, to speak and to be present.
4. Approval of the meeting agenda.
5. Organisation of the meeting: Selecting of the meeting’s chair,
secretary, 2 inspectors of the meeting minutes and two vote-counters.
6. The amount of the membership fee for 2020 will be decided.
7. The action plan and the budget for the year 2020 will be
approved.
8. The chairperson of Kiila will be selected.
9. The members of the board will be selected in place of those, whose
term is ending.
10. 1 auditor, 1 vice auditor will be selected.
11. Decision about establishing a fund within Kansan Sivistysrahasto
for the remaining money in Olli Waittinen fund and the decision about
the rules of the fund.
12. Other upcoming issues.
13. Closing of the meeting.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Kiila

Projektitutkija Työväenmuseo Werstaalle

Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen työelämän ja sosiaalihistorian vastuumuseo, joka toimii Tampereella, Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. Lisäksi työväenmuseo ylläpitää kahta pienempää museokohdetta: Lenin-museota ja Kuurojen museota. Etsimme ammattitaitoiseen joukkoomme projektitutkijaa määräaikaiseen puolen vuoden työsuhteeseen, joka alkaa joulukuun alkupuolella. Tarjoamme mielenkiintoisen työympäristön ja hyvät työtoverit kehittyvässä museossa.

Projektitutkija työskentelee AKT:n historiasta kertovassa näyttelyprojektissa. Hän vastaa näyttelyn käsikirjoittamisesta ja toimii osana näyttelytyöryhmää. Näyttely tekee tunnetuksi auto- ja kuljetusalan mielenkiintoista ja monipuolista historiaa. Työntekijöiden tarinan rinnalla kerrotaan työelämän muuttumisesta. Näyttely avautuu Werstaalla toukokuussa 2020.

Hakijoilta odotetaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta museotyöstä ja näyttelyiden käsikirjoittamisesta. Arvostamme projektinhallintataitoja, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä.

Työaika on 36 h 15 min viikossa ja palkka perustuu yksityisten museoiden työehtosopimuksen 2. vaativuusryhmään (1.893,20 euroa). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista lisää kokemuksen ja koulutuksen mukaan. Työ alkaa joulukuun alkupuolella. Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee toimittaa 29.11.2019 kello 12 mennessä osoitteeseen Työväenmuseo Werstas / Ulla Jaskari, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen ulla.jaskari@tyovaenmuseo.fi. Kuoreen tai sähköpostiviestin otsikkokenttään merkitään projektitutkija. Osa työnhakijoista kutsutaan haastatteluun pian hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksia ei palauteta. Päätös tehtävään valitusta lähetetään sähköpostilla hakijoille 13.joulukuuta mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa näyttelypäällikkö Ulla Jaskari p. 050 440 1163, ulla.jaskari@tyovaenmuseo.fi.
... See MoreSee Less

View on Facebook