Uutiset

Otso Kantokorven (1957–2018) muistoa kunnioittaen

Taidekriitikko, aktivisti, journalisti ja tietokirjailija Otso Kantokorpi oli intohimoinen kriitikko, taiteen ja taiteilijoiden puolestapuhuja sekä vasemmistolainen kovasuinen kulttuuritoimija, jolta sanat eivät loppuneet kesken. Otso oli myös kiilalainen ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana 2000-luvun alussa.

Kantokorvella oli keskeinen merkitys kuvataidekentällä: hän osasi avata keskustelua taiteesta trendeistä piittaamatta. Tämä ahkera työ teki hänestä taiteen vapauden sankarin.

Emme unohda hänen terävyyttään ja uskallustaan tuoda esiin kiistanalaisiakin kysymyksiä taidemaailman toiminnasta. Työssään hän edusti suomalaisen kulttuurijournalismin parhaimmistoa tinkimättömänä totuuden etsijänä ja keskustelun herättäjänä.

Otso kirjoitti vuoden 2001 Kiila-albumin esipuheessa: “Amerikkalaisen laulun tavoin kysyin jatkuvasti hämmentyneenä ja ärtyneenäkin: “Mitä niin hassua on rauhassa, rakkaudessa ja keskinäisessä ymmärryksessä?” Halusin tietää ja myös tehdä tiettäväksi, kenen joukoissa seison. Halusin olla kulttuurin ammattilaisena – jos sallitaan – omalta osaltani rakentamassa parempaa maailmaa, etsimässä muiden kaltaisteni kanssa hyvän elämän salaisuuksia.”

Otso Kantokorven poismeno on lähtemättömän suuri menetys taiteen ja kulttuurin kentällä. Otamme osaa Otson omaisten suureen suruun ja toivomme heille voimia ja jaksamista.

Värisevä huuto leikkaa hiljaisuuden –
kultaiseen veteen on uinut
musta, huikaistunut lintu!
Katri Vala, Kaukainen puutarha (1924)

Toukokuun 12. Päivä, 2018
Kiilan johtokunta

Otson kirjoittama esipuhe Kiila-albumiin vuodelta 2001:
http://kiila.eu/?page_id=199

Muistin virkistämiseksi: asiaa Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n ilmeisesti sepittämästä "Penzan-Pietarin terroriverkoston" jutusta. Kahdeksan syksyllä 2017 ja kevättalvella 2018 pidätettyä antifasististia on syytettynä "terroriverkostoon" kuulumisesta. Pidätettyjen mukaan FSB oli piilottanut aseita ja räjähteitä heidän autoonsa, mitä käytettiin pidätyksen syynä. Antifasisteja on kuulustelun aikana julmasti kidutettu mm. johtamalla sähköshokkeja heidän ruumiiseensa, riiputtamalla pää alaspäin ja hakkaamalla. Kaiken kaikkiaan tapaus tuo muistumia Stalinin ajoista. https://therussianreader.com/2018/05/02/may-day-in-petersburg-your-torture-wont-kill-our-ideas/

Toukokuun alussa 1918 elettiin sisällissodan synkimpiä hetkiä. Hennalan vankileirillä teloitettiin 216 naista. Teloitusten taustalla vaikutti väkevästi rotuhygienia. Ennen teloitusta naiset raiskattiin. Vankeja – myös lapsia – näännytettiin nälkään ja janoon, piestiin ja nöyryytettiin. Hennalan tapahtumat on musta läikkä, josta on vaiettu vuosikymmeniä. Väitöskirjatutkija Marjo Liukkosen teos Hennalan naismurhat 1918 tuo julki ensi kertaa leirin naisvankien kohtalon. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3890832-naisia-hennalan-helvetissa?utm_content=buffer403e1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Kiilalaiset vappumarssilla / Kiila members at the May-day parade today!

Facebook photo

"Autonomiset, suoran toiminnan liikkeet ennakoivat yhteiskunnan muutosta ja nostavat keskusteluun tärkeitä teemoja, kuten perustulon, siirtolaisuuden tai veganismin. Ensin marginaalissa olevista teemoista tulee valtavirtaa, sanovat kirjan Suoraa toimintaa kirjoittaneet Anton Monti ja Pontus Purokuru." https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3853936-poliittinen-luovuus-elaa-liikkeissa

Yliopistoväen yhtenäisyys näkyi ulosmarssilla https://vasenkaista.fi/2018/02/yliopistovaen-yhtenaisyys-nakyi-ulosmarssilla/

Luokkaeroa tekevä työväenluokka ei kaipaa sen toimintakykyä heikentävää eliittiin kohdistuvaa mielenkiintoa, eikä sen polttoaineena ole ”luokkaviha”, vaan ilo proletaarisesta itsenäistymisestä ja uusien mahdollisuuksien avautumisesta. Kaunan sijasta sitä innoittaa pikemminkin rakkaus hyvään elämään ja riemu järjestäytymisen tuomasta toimintakyvyn lisääntymisestä. Työväenluokka tuottaa yhä autonomisemmin, ja pääoma ja sen mielivaltaiset työvoiman kontrolloinnin menetelmät ovat entistä selkeämmin pelkkiä hidasteita luovien kykyjen kehittymiselle. Luokkaero tarkoittaa siten proletaarisen virtuositeetin ja kyvykkyyden manifestaatiota, elävän työn luovan potentiaalin omaehtoista hyödyntämistä työväenluokan itsenäisyyden kasvattamiseksi.

Luokkaeron kasvattaminen ei siis merkitse köyhtymistä tai kurjistumista, jonka ajateltaisiin jossakin tietyssä pisteessä johtavan automaattisesti kapinointiin ja kansannousuihin, vaan luokan voimistumista ja toimintahorisontin laajenemista, sen lisääntynyttä kykyä pysäyttää riiston rattaat ja rakentaa uusia maailmoja. Meidän ei tarvitse odottaa yhteiskunnan polarisaation kärjistymistä, maailmantalouden romahtamista, ympäristökatastrofeja tai muita apokalyptisia dystopioita, jotta voisimme nähdä pääoman imperiumin horjuvan. Kapitalismin kriisi on jo täällä. Sitä kutsutaan työväenluokaksi. http://kumu.info/lisaa-luokkaeroa/

Kiila on mukana vaatimassa ns. työttömyysturvan aktiivimallin eli käytännössä orjatyölain kumoamista. Käykää kaikki allekirjoittamassa kansalaisaloite!

Suomen hallitus rikkoi ammattiliitoille antamansa lupauksen törkeällä tavalla, kilpailukykysopimuksen piti riittää. Enempää työttömyysturvasta ei leikata, lupasi hallitus. Toisin kävi. Hallituksen käytös on ylimielistä ja pöyristyttävää.

SAK:n ja liittojen on nyt noustava puolustamaan jäseniään ja näytettävä toteen se, miksi ammattiliitot on alun alkaen perustettu. Puolustamaan heitä, jotka eivät yksin pysty itseään puolustamaan!

Lain sisältö ei ole muuta kuin rankaisumalli työttömille. Samalla hankaloitetaan suunnattomasti jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien elämää, joka muodostuu jokapäiväisestä taistelusta leipäjonoissa, joiden toiminnan tukemisen hallitus päätti myös lopettaa. https://www.adressit.com/tyottomyysturvan_aktiivimalli_ns_orjatyolaki_saatava_peruttua

Kiila tuoreutti ja monipuolisti johtokuntaansa

Vasemmistolainen kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry. piti syyskokouksensa Kirjan talolla 9. joulukuuta 2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat mukaan lukien toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Kokouksessa johtokunta uudistui ja monipuolistui. Kiilan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin runoilija Roxana Crisologo Correa. Johtokunnan uusiksi jäseniksi valittiin runoilija ja kuvataiteilija Muhaned Durubi, kuvataiteilija Leena Pukki ja kuvataiteilija Mikael Kinanen.

Vanhoina jäseninä jatkavat kirjailija Ville Ropponen, kuvataiteilija Minna L. Henriksson, runoilija Esa Ensio Hirvonen, kuvataiteilija Martta Tuomaala, runoilija Zoila Forss, esitystaiteilija ja tutkija Karolina Kucia ja kirjailija Yousif Haddad.

Johtokunnan varajäseniksi valittiin kuraattori ja taidehistorioitsija Christine Langinauer, Kuvataiteilija JP Kaljonen ja kriitikko Sini Mononen.

Nykyinen hallitus kiittää lämpimästi Kalle Niinikangas, joka toimi Kiilassa puheenjohtajana sekä muissa vastuutehtävissä pitkään.

Kiila refreshed and diversified its board

Leftist association of writers' and artists' Kiila ry. held its autumn meeting at the Kirja-house on the 9 of december 2017. The meeting discussed the regulars of annual meeting, including the action plan and budget for 2018.

The board of the association renewed and diversified at the meeting. Roxana Crisologo was elected as new chairwoman of Kiila. As new members of the board were elected poet and visual artist Muhaned Durubi, visual artist Leena Pukki and visual artist Mikael Kinanen.

As old members of the board will continue writer Ville Ropponen, visual artist Minna Henriksson, poet Esa Hirvonen, visual artist Martta Tuomaala, poet Zoila Forss, performance artist and researcher Karolina Kucia and author Yousif Haddad.

As deputy members of the board were elected curator and art historian Christine Langinauer, visual artist JP Kaljonen and critic Sini Mononen.

The new board of Kiila is thankful to Kalle Niinikangas who acted as the chairperson and also taken care of other responsibilities as part of the association for a long time.

Huomenna siis Kiilan syyskokous Kirjan talolla kello 18:00 alkaen. Tervetuloa!

Kokouskutsu

Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 9.12.2017 kello 18:00 alkaen Kirjan talon kerhosalissa.
Kirjan talo
Kirjatyöntekijänkatu 10, 00170 Helsinki

Tervetuloa!

Johtokunnan puolesta, Kalle Niinikangas, puheenjohtaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokous sääntöjen määräämällä tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet
6. Hyväksytään työjärjestys eli esityslista
7. Käsitellään tulevan vuoden 2018 toimintasuunnitelma
8. Käsitellään ja hyväksytään tulo- ja menoarvio 2018
9. Valitaan Kiilalle puheenjohtaja
10. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Pentti Linkola – fasistien legenda https://tutkijaliitto.wordpress.com/2017/11/23/pentti-linkola-fasistien-legenda/

Kiila on mukana tukemassa Helsinki ilman natseja-mielenosoitusta 6.12.2017 http://ilmannatseja.com/tukijamme/

Facebook photo

Hyväosaiset omistavat yhteiskunnan, joka myötäilee heidän etuaan – siihen on yksi syy ylitse muiden. https://www.hs.fi/tiede/art-2000005453768.html

"Usein tehdään se virhe, että käsitteiden kapitalismi ja markkinatalous välille vedetään yhtäläisyysmerkit, vaikka kapitalismi, niin kuin sosialismikin, kuvaa talouden omistamisen tapaa, kun taas markkinatalous kuvaa talouden toimintatapaa, jonka vastapari on suunnitelmatalous.

Sosialismi on nähtävä demokratian ulottamisena tällä hetkellä harvainvaltaisesti omistettuun talouteen. Muodot voivat olla mitä tahansa, kunhan ne täyttävät demokratiaehdon. Diktatuuria, edes proletariaatin, ei tarvita: siitä toimii reaalisosialismin historia esimerkkinä." https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3808575-suuri-ja-mahtava-sosialismin-pelko

Talouskuri vaarantaa kestävän talouskehityksen ja ruokkii äärioikeistolaisia liikkeitä.

Talouskuripolitiikan taustalla vaikuttaa velkakriisi, joka olisi johtanut jättimäisten europankkien kaatumiseen ilman yksityisen velan sosialisointia. Saksan vientisektorin taloudellinen etu, EU:n vakaus- ja kasvusopimus sekä luokkapohjaiset ideologiset valinnat tekivät Blythin mukaan juuri talouskurista sopivamman ratkaisun.

Teoksessaan Blyth osoittaa, että talouskuri vahvistaa eriarvoistumista ja syventää tuloeroja. Tämä ei silti ole kirjan pääasiallinen viesti. Kirjan pääasiallinen viesti on, että talouskuri ei johda talouskasvuun myöhemmin. Se ei ole väline kansantalouskakun kasvattamiselle. Itse asiassa, Blyth väittää, heikentää talouskuri kasvunäkymiä samalla kun syventää eurokriisin jälkeensä jättämää sosiaalista ja taloudellista ahdinkoa ja tyytymättömyyttä. Tällä tavalla talouskuri vaarantaa kestävän talouskehityksen ja ruokkii äärioikeistolaisia liikkeitä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3808981-talouskuri-on-hyvinvoinnin-epakohta

Veroparatiisit ja mafia kytkeytyvät yhteen https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3808872-veroparatiisit-ja-mafia-kytkeytyvat-yhteen

Vasemmistonuoret iski luokkahermoon https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3804938-vasemmistonuoret-iski-luokkahermoon

Rikkaimmalla 1 prosentilla puolet maailman varallisuudesta https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3806497-rikkaimmalla-1-prosentilla-puolet-maailman-varallisuudesta

Puolassa kehitystä ei ole onnistuttu valtavirtaisesti pysäyttämään. Tästä jotenkin tulee meidän 612-kulkue mieleen. "Having launched as a smaller gathering in 2009, it now draws tens of thousands of supporters, including many from neighbouring countries." http://www.aljazeera.com/news/2017/11/thousands-fascists-march-warsaw-171111052813155.html

Onko demokratiasta tulossa vanhanaikaista, kysyy Peter Lodenius. Oikeisto tuntuu olevan globaalisti hylkäämässä edustuksellisen demokratian. Tämä johtaa ennen pitkää siihen, että myös osa vasemmistosta hylkää sen. Vanha kunnon asetelma fasismi vastaan kommunismi alkaa taas heiluttaa mannerlaattoja. On melko surullista, että aikakautemme taaksepäin katsova retrohenkisyys on johtamassa näin typerään umpikujaan. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3805076-onko-demokratiasta-tulossa-vanhanaikaista

Natsit aikovat marssia Helsingissä itsenäisyyspäivänä peräti kahdessa eri marssissa: kolmatta kertaa liikkeellä olevan 612-soihtukulkueen lisäksi Pohjoismainen vastarintaliike järjestää jälleen oman marssinsa, johon se kutsuu osallistumaan muita fasistijärjestöjä. https://seura.fi/isanpikajuna/2017/11/10/natsit-marssivat-jalleen-helsingissa-itsenaisyyspaivana/?shared=8159-f0341189-1

Kordelinin säätiö jälleen äärioikeiston asialla, väittää blogisti Veikka Lahtinen.

"Vuosi sitten sosiaalinen media kuohui, kun Kordelinin säätiö myönsi apurahan kirjailija Timo Hännikäiselle. Muun muassa verkkouhkailusta ja uusnatsiyhteyksistä tunnetun Hännikäisen apurahapäätös otettiin säätiössä poikkeuksellisesti uuteen käsittelyyn, mutta lopulta kirjailija sai pitää apurahansa.

Tästä kohusta säätiö oppi: ei yhtään mitään.

Tänä vuonna säätiön apurahamyönnöissä komeilee hanke nimeltä ”Turvapaikka uutisissa – katsaus suomalaisen median turvapaikkauutisointiin”, jolle rahaa on myönnetty 10 000 euroa. Hakijoina ovat Erkki Seppänen, Maria Asunta (käyttää myös nimiä Syvälä ja Dammert) ja Kari Salminen".

Kaikki kolme ovat Lahtisen esittämien kuvakaappausten perusteella äärioikeistolaisten näkemysten ja materiaalin levittäjiä.

"Tällaisilla apurahamyönnöillä Kordelinin säätiö rahoittaa suoraan äärioikeistolaisen ajattelun levittämistä Suomessa. Apurahojen myöntäminen ei ole koskaan neutraalia, vaan sillä otetaan kantaa siihen, millaisia tulkintoja maailmasta halutaan saattaa laajan yleisön saataville. Nämä valinnat ovat hyvin oleellisia, ja jokaisella apurahapäätöksellä on seurauksensa.

Olisi voinut toivoa, että viime apurahakohun myötä Kordelinin säätiö olisi ryhtynyt tarkemmin syynäämään apurahahakijansa. Pieni facebook-haku olisi tuottanut näistäkin kirjoittajista ihan riittämiin materiaalia punnitun päätöksen tekemiseen.

Pelottavampi ajatus tietysti on, että säätiössä aidosti ajatellaan, että tällaisella kombinaatiolla tuotettu kirja turvapaikkauutisoinnista olisi tarpeellinen suomalaisessa keskusteluilmapiirissä. Tähän kysymykseen säätiö saa kuitenkin vastata itse, ja vastata sen tosiaan pitää".

https://lahtinenveikka.wordpress.com/2017/11/07/kordelinin-saatio-jalleen-aarioikeiston-asialla/

”Rikkaat elävät Suomessa jo eräänlaisessa glitter-kommunismissa” https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3802532-rikkaat-elavat-suomessa-jo-eraanlaisessa-glitter-kommunismissa

Tänä päivänä puhutaan paljon Suomen jakautumisesta ja tuloerojen kasvusta - ikään kuin kyseessä olisi luonnonilmiö. Vuosaaressa työskennelleen toimittaja-tutkijaryhmän mukaan Suomen jakautuminen ei tapahdu itsestään, vaan maata jaetaan aktiivisesti muun muassa leikkaamalla resursseja hyvinvoinnista ja koulutuksesta. https://koneensaatio.fi/hanke/jakautuuko-suomi-saari-kaiken-keskipisteessa/

Juttua poliisiväkivallasta. Monien aktivistien ja mielenosoittajien kokemus on, että Suomen poliisi toimii - eurooppalaisittainkin arvioituna - melko väkivaltaisesti ja arvaamattomasti, vaikka median ruokkima yleinen käsitys tuntuu usein olevan aivan päinvastainen. Juttu on osaltaan vastaus hesarin pari päivää sitten julkaisemaan poliisijuttuun, jossa "analysoitiin" perustelematta sen kummemmin vain poliisin kokemaa väkivaltaa. http://blogit.kansanuutiset.fi/toimittaja-testaa/poliisi-on-raskaasti-suojeltu-vakivallan-kayttaja-jota-silitellaan-niin-mediassa-kuin-muuallakin/

Vasemmistonuoret järjestävät safarin Espoon Westendiin ja muille vastaaville alueille katsomaan rikkaita eli ”toisten ahkeruudesta hyötyviä vapaamatkustajia” https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005430353.html?share=6cfad9901c4a885959924598ef557dad

Intialaisia liki orjina Suomessa – yhden itsemurhan väitetään liittyvän aiheeseen http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3704404/Intialaisia+liki+orjina+Suomessa++yhden+itsemurhan+vaitetaan+liittyvan+aiheeseen

”Kurkistus tavallisten ihmisten elämästä irralliseen maailmaan” – Vasemmistonuoret järjestää safarin yläluokan asuinalueille https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3799135-kurkistus-tavallisten-ihmisten-elamasta-irralliseen-maailmaan-vasemmistonuoret-jarjestaa-safarin-ylaluokan-asuinalueille

Huolestuttavinta natsimarsseissa on natsismin normalisointi http://blogit.kansanuutiset.fi/ahpoinvointia/huolestuttavinta-natsimarsseissa-on-natsismin-normalisointi

Uusfasistisesta katupartiojärjestö Soldier of Odinista on paljastunut kiinnostavia seikkoja. Onkohan tämä edelleen joskus ammoin luotettavana ja puolueettomana pidetyn Suomen poliisin mielestä vain "harmitonta järjestyksenpitoa kaduilla"? https://yle.fi/uutiset/3-8941509

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kytkökset Venäjä-mielisiin militanttiryhmittymiin http://uusimaanpuolustus.blogspot.fi/2017/10/vieraskyna-pohjoismaisen.html

Tampereen mielenosoituksista 21.10.2017. Niin sanotusti puolueettoman, liberaalia porvaristoa edustavan historiantutkijan näkökulma selventää vastamielenosoituksen rauhanomaista luonnetta valtamedian "mellakkanarratiivista" poiketen. https://jojalonen.wordpress.com/2017/10/22/smrt-fasizmu/

Kuvakooste Tampeen 21.10.2017 mielenosoituksista. Natsimarssijoita oli paikalla noin 200, vastamielenosoittajia noin 700.

Facebook photo

Tässä on Suomen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtavat henkilöt https://varisverkosto.com/2017/10/tassa-on-suomen-pohjoismaisen-vastarintaliikkeen-johtavat-henkilot/

Kiinnostava juttu äärioikeiston ja uusnatsistisen PVL:n kanssa yhteistyötä tehneestä halpahalliyrittäjä Juha Kärkkäisestä. Kumma kyllä tällainen kärkkäismäinen toiminta on jatkunut vuosia täysin avoimesti kenenkään puuttumatta siihen. "Kärkkäinen on toiminut avoimemmin kuin muut kaltaisensa. Talouseliitin keskuudessa on varmasti useita muitakin äärioikeistolaisia, mutta uusnatsisympa­tioista vaietaan visusti". https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005416974.html?share=1dd49d7c9a0b70f5d0beb9557f9cae8c

Natsien mielenosoitus Tampereella päättyi tyhjiöön https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3795618-natsien-mielenosoitus-tampereella-paattyi-tyhjioon

Kiilan lähihistoriaa: Tässä neljä vuotta sitten otetussa kuvassa Kiilan viiri on löytynyt Petr Rehorin varastosta ja sitä ollaan hakemassa takaisin aktiivikäyttöön.

Facebook photo

"Jos motiivi veronmaksuun häviää, samalla katoaa kolmen vuosikymmenen työ, jolla rakennettiin hyvinvoinnin perustaa.

Kananoja nimeää 1970-luvun alussa tulleet peruskoulun, kansanterveyden ja päivähoidon merkittävimmiksi hyvinvoinnin tukipylväiksi. /--/

"Kolmen vuosikymmenen saavutuksia yhdisti yhteisvastuun ajatus, Kananoja sanoo.

– Sitä ei enää ole. Yhteisvastuuta tunnetaan niin kauan, kun siitä itsekin voi saada jotain. Keskiluokka suostuu maksamaan veroja, kun se saa itsekin palveluja.

Keskiluokan saamat sosiaalipalvelut ovat tavallaan muuttuneet näkymättömiksi, itsestäänselvyyksiksi. Samalla sosiaalihuollolle jäävät kaikista vaikeimmissa tilanteissa olevien auttaminen, eli päihdeongelmaiset, mielenterveyspotilaat ja lastensuojelun asiakkaat.

– Siinä se solidaarisuus testataan, eli olenko valmis maksamaan veroja palveluihin, joita en itse tarvitse, Kananoja toteaa.

– Nyt ollaan käännekohdassa. Jos ei haluta maksaa veroja, niin yleinenkin palvelu kärsii. Verovaroistahan maksetaan sekä yleiset että erityispalvelut. Veronmaksuhalukkuuden katoaminen on hyvinvointivaltion suurin ongelma." https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3793778-hyvatuloiset-saivat-tuplakevennykset

”Leikkaus, kiky-sopimuksen vastainen” – SAK:lta tyrmäys aktiivimallille https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3793691-leikkaus-kiky-sopimuksen-vastainen-saklta-tyrmays-aktiivimallille

”En mä sitä sinänsä ihmettele”, hän sanoo. ”Näen, että tämä on tällaisen yleisen kulttuuritaantuman ilmentymä. Nyt yritetään tyhmentää ihmisiä kaikin tavoin. Meillähän on presidenttiehdokkaanakin ihminen, joka ei usko tieteeseen ja kertoo satuja julkisesti.”

Myös koulutusleikkaukset saavat taiteilijan tuomion.

”Ja televisiosta tulee joutavaa roskaa”, hän toteaa."

Sikamaisuuden hän sanoo lisääntyneen kaikkialla, myös Suomessa. Koskisen mukaan myös 1970-luvulla vahvemmat talloivat heikompiaan, mutta nykyään ahneuteen suhtaudutaan yhä sallivammin.

Aallot lyövät Koskisen taannoin kritisoimaan porvariperheeseenkin.

”Keskiluokka köyhtyy koko ajan ja sen suhteellinen asema huononee. Työpaikat on epävarmoja eikä keskiluokalla ole enää varaa kaikkeen siihen, mitä se haluaisi. Se on suuri muutos.”

”Äärioikeistolaisuus lisääntyy joka puolella. Saa nähdä, vieläkö päästään uudelleen kirjarovioiden aikaan” https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005409199.html

Ruotsalaisnatseja leireillä Pietarissa, marsseilla suomalaisia eturivissä https://www.verkkouutiset.fi/ruotsalaisnatseja-leireilla-pietarissa-marsseilla-suomalaisia-eturivissa/

Muuttuukohan nyt mikään, kun rasistit ja uusfasistit kohdistavat hyökkäyksensä poliisiin? https://www.hs.fi/nyt/art-2000005401071.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus

Ville Ropposen ja Kalle Niinikankaan toimittama Kiilan Hyöky-lehti ilmestyi tänään. Löytyy Voima-lehden välistä jakelupisteistä. Jatkoa seuraa vappuna 2018. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155279221065642&set=a.10153254320135642.1073741847.584705641&type=3&theater

Mediakritiikkiä eli sonnan lapiointia - kohteena päivän Ilta-Sanomien valitsema, työttömiä syyllistävä näkökulma uutispäällikkö Tero Karjalaisen johdolla. IS:n juttu on kauttaaltaan oikeistolibertaristisen ideologian kyllästämä, ja lisäksi sisällöllisesti melkoisen köyhää journalismia.

"Työttömiin liitetyt attribuutit IS:n jutussa:
- juoppous (töihin ei ilmestytä selvin päin)
- laiskuus (työ ei kiinnosta, haastattelut eivät kiinnosta, ruumiillinen työ ei kiinnosta)
- syrjäytyneisyys (istutaan kotona pelaamassa pleikkaria passiivisena, jo 25-vuotiaat ovat menetettyjä tapauksia)
- ahneus (kotiin maksetaan liian hyvin, vanhukset ja lapset jäävät verovaroin hoitamatta työttömien takia)

Eräs asia (joka potentiaalista työntekijääkin varmasti kiinnostaa) loistaa poissaolollaan, nimittäin työstä maksettava palkka."

"Työttömät pitää ensin epäinhimillistää, jottei hallituksen kaavailema pakkotyö (30 miljoonaa ilmaistyötuntia vuodessa) tuntuisi niin ikävältä. Ihmisten kohtelusta voisi tulla vaikka paha mieli." http://pastorip.blogspot.fi/2017/09/kun-tyo-ei-kelpaa.html?m=1

Eduskunta jatkaa vieraslistojen tuhoamista - vasemmistoliitto ja vihreät julkistavat tiedot lobbareista ja perustaisivat Suomeen lobbausrekisterin. http://m.iltalehti.fi/politiikka/201709282200424867_pi.shtml

Plutokratiasta eli ökyvallasta http://www.ulkopolitiikka.fi/artikkeli/1641/valtaan_nousee_nyt_miljardooreja_esiintyvat_valkoisina_ritareina/

Saamelaisaktivistit nousevat Suomen kolonialismia ja Sipilän oikeistohallituksen kurjistuspolitiikkaa vastaan. https://yle.fi/uutiset/3-9846498

”Tämä päättyy keskitysleireihin ja Hitlerin kunnianpalautukseen” http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005377766.html