Uutiset

4 days ago

Kiila

Oksasenkatu 11Diego Brunon teos Cut on 51 minuuttia pitkä digitaalinen video, jonka lähtökohta on vuoden 1996 kansannousu Cutral-Cón ja Plaza Huínculin kaupungeissa Argentiinan Patagoniassa. Teos tutkii liikkuvan kuvan mahdollisuuksia representoida ja tulkita kansallisia liikehdintöjä. Se ehdottaa, että videolla ja liikkuvalla kuvalla on kyky uudistaa ja paikantaa uudelleen menneitä ja maantieteellisesti kaukaisia tapahtumia.
Asiakirjat, arkistot, äänet, puhe, kuvatut paikat ja kuvatut kohtaukset, kaikki teoksen elementit, on organisoitu montaasin ja leikkauksen avulla elokuvaksi. Nämä elementit eivät seuraa sitä yhteenkuulumisen logiikkaa, joka niillä saattaa olla elokuvan itsensä ulkopuolella. Teos koostuu episodisista fragmenteista, joita jaksottavat kuvien väliin jäävät tyhjät tilat. Video käsittelee tiesulkuja ja hyödykkeiden jakelun keskeyttämistä protestin ja kollektiivisen organisoitumisen metodeina.
Teos on osa laajempaa tutkimusta, jonka puitteissa ehdotan, että 90´ luvulla tapahtunut kapinointi muodostaa historiallisen sekvenssin, laajalle levinneen uusliberalismia vastustavan vastarinnan syklin. Ja tämä sykli uudelleenpaikantaa Etelä-Amerikassa valtioterrorismin aikaisemmin tukahduttaman poliittisen toiminnan. Sosiaalisilla liikkeillä on suuri potentiaali murrokseen. Niissä kytee mahdollisuus militanttiin itseorganisoitumiseen, jonka radikaalina päämääränä on poistaa viestintä-, laki- ja poliisitekniikat, joita autoritäärisen ylivalta hallitsee demokraattisten kanavien kautta.

Leikkaukset ja keskeytykset voivat näin selventää kapinan muotoa. Ne voivat tuottaa tilan, johon on mahdollista sijoitella uudelleen poliittisia käytäntöjä sekä taiteellisia kysymyksiä. Näissä kysymyksissä on kyse formalistisesta radikalismista suhteessa poliittisen ajattelemiseen ja visualisointiin.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

Kiila

Shubhangi Singh "Bringing a Poem to a Gunfight" -exhibition at Maatila -art space in Helsinki from 3.2. to 21.2.2021.

Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm.

///

Shubhangi Singh "Bringing a Poem to a Gunfight" -näyttely Maatila-taidetilassa Helsingissä 3.2-21.2.2021.

Avoinna: ke-pe 14-18, la-su 13-17
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Kiila

(scroll down for English)

Tässä vielä muistutus tulevasta syyskokouksesta.
Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 12.12.2020 kello 12:00 alkaen. Kokous pidetään koronaepidemiasta johtuen pääasiassa etäkokouksena. Jäsenille on lähetetty zoom-linkki sähköpostitse. Jos olet hukannut linkin, voit tiedustella sitä osoitteesta info[at]kiila.eu.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä MAA-tilassa (Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki). Toivomme että mahdollisimman moni olisi paikalla etänä turvallisuuden takaamiseksi.

Lämpimästi tervetuloa kokoukseen!

Toverillisesti,

Kiilan johtokunta

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä myönnetään puhe-
ja läsnäolo-oikeudet
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2021
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
8. Valitaan Kiilalle hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan 1 toiminnantarkastaja, 1 varatoiminnantarkastaja
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

*

A reminder of Kiila’s Autumn meeting. Kiila ry invites you to association’s Autumn meeting, which will be held on Saturday, 12th of December 2020 at 12.00 hrs. Due to the
Covid-19 situation the meeting will be held via video call. Kiila’s members have received the invitation and zoom link by email. If you have lost the link for some reason, you can request it by sending a message to info[at]kiila.eu.

There is also possibility to join the meeting at MAA-tila project
space (Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki). However, we hope that many of you will join the meeting via Zoom instead, for sake of everyone's
safety.

Warmly Welcome to the meeting!

Comradely,
The board of Kiila

MEETING AGENDA

1. Opening of the meeting.
2. Verification of the quorum.
3. Stating who of the people present in the meeting are entitled to vote, to speak and to be present.
4. Approval of the meeting agenda.
5. Organisation of the meeting: Selecting of the meeting’s chair,
secretary, 2 inspectors of the meeting minutes and two vote-counters.
6. The amount of the membership fee for 2021 will be decided.
7. The action plan and the budget for the year 2021 will be approved.
8. The chairperson of Kiila will be selected.
9. The members of the board will be selected in place of those, whose
term is ending.
10. 1 auditor, 1 vice auditor will be selected.
11. Other upcoming issues.
12. Closing of the meeting
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Kiila

Sivuvalo Platform, Kiila, and Museum of Impossible Forms are happy to host a three-day festival of Writing-Bookmaking-Performing between November 23-25 | 18:00-20:00.

The festival will be hosted by Roxana Crisólogo Correa and Vidha Saumya. The program is open to all individuals, especially for whom such events are difficult to attend due to various reasons.
... See MoreSee Less

View on Facebook