Uutiset

"Autonomiset, suoran toiminnan liikkeet ennakoivat yhteiskunnan muutosta ja nostavat keskusteluun tärkeitä teemoja, kuten perustulon, siirtolaisuuden tai veganismin. Ensin marginaalissa olevista teemoista tulee valtavirtaa, sanovat kirjan Suoraa toimintaa kirjoittaneet Anton Monti ja Pontus Purokuru." https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3853936-poliittinen-luovuus-elaa-liikkeissa

Yliopistoväen yhtenäisyys näkyi ulosmarssilla https://vasenkaista.fi/2018/02/yliopistovaen-yhtenaisyys-nakyi-ulosmarssilla/

Luokkaeroa tekevä työväenluokka ei kaipaa sen toimintakykyä heikentävää eliittiin kohdistuvaa mielenkiintoa, eikä sen polttoaineena ole ”luokkaviha”, vaan ilo proletaarisesta itsenäistymisestä ja uusien mahdollisuuksien avautumisesta. Kaunan sijasta sitä innoittaa pikemminkin rakkaus hyvään elämään ja riemu järjestäytymisen tuomasta toimintakyvyn lisääntymisestä. Työväenluokka tuottaa yhä autonomisemmin, ja pääoma ja sen mielivaltaiset työvoiman kontrolloinnin menetelmät ovat entistä selkeämmin pelkkiä hidasteita luovien kykyjen kehittymiselle. Luokkaero tarkoittaa siten proletaarisen virtuositeetin ja kyvykkyyden manifestaatiota, elävän työn luovan potentiaalin omaehtoista hyödyntämistä työväenluokan itsenäisyyden kasvattamiseksi.

Luokkaeron kasvattaminen ei siis merkitse köyhtymistä tai kurjistumista, jonka ajateltaisiin jossakin tietyssä pisteessä johtavan automaattisesti kapinointiin ja kansannousuihin, vaan luokan voimistumista ja toimintahorisontin laajenemista, sen lisääntynyttä kykyä pysäyttää riiston rattaat ja rakentaa uusia maailmoja. Meidän ei tarvitse odottaa yhteiskunnan polarisaation kärjistymistä, maailmantalouden romahtamista, ympäristökatastrofeja tai muita apokalyptisia dystopioita, jotta voisimme nähdä pääoman imperiumin horjuvan. Kapitalismin kriisi on jo täällä. Sitä kutsutaan työväenluokaksi. http://kumu.info/lisaa-luokkaeroa/

***text in English below***

Toteutamme yhdessä banderolleja sekä kylttejä työttömyysturvan aktiivimallin vastaiseen mielenosoitukseen. Työpajan järjestävät yhdessä kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry sekä Vastavoima ry. Paikan päällä on maaleja, kangasta & pahvia banderollien ja plakaattien tekemiseen, mutta halutessasi voit tuoda myös omia materiaaleja mukaan. Lisätietoa tulevasta mielenosoituksesta, jonka SAK järjestää perjantaina 2.2.2018: https://www.facebook.com/events/163144374313101/

Together we will make banners & signs for the upcoming demonstration against the new unemployment law, "active model". The workshop is organised by two associations, Kiila & Vastavoima. There will be paint, fabrics & cardboard available, but you are also free to bring your own material if you wish. More information on the upcoming demonstration on Friday February 2, organised by SAK:
https://www.facebook.com/events/163144374313101/

Kiila on mukana vaatimassa ns. työttömyysturvan aktiivimallin eli käytännössä orjatyölain kumoamista. Käykää kaikki allekirjoittamassa kansalaisaloite!

Suomen hallitus rikkoi ammattiliitoille antamansa lupauksen törkeällä tavalla, kilpailukykysopimuksen piti riittää. Enempää työttömyysturvasta ei leikata, lupasi hallitus. Toisin kävi. Hallituksen käytös on ylimielistä ja pöyristyttävää.

SAK:n ja liittojen on nyt noustava puolustamaan jäseniään ja näytettävä toteen se, miksi ammattiliitot on alun alkaen perustettu. Puolustamaan heitä, jotka eivät yksin pysty itseään puolustamaan!

Lain sisältö ei ole muuta kuin rankaisumalli työttömille. Samalla hankaloitetaan suunnattomasti jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien elämää, joka muodostuu jokapäiväisestä taistelusta leipäjonoissa, joiden toiminnan tukemisen hallitus päätti myös lopettaa. https://www.adressit.com/tyottomyysturvan_aktiivimalli_ns_orjatyolaki_saatava_peruttua

Kiila tuoreutti ja monipuolisti johtokuntaansa

Vasemmistolainen kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry. piti syyskokouksensa Kirjan talolla 9. joulukuuta 2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat mukaan lukien toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Kokouksessa johtokunta uudistui ja monipuolistui. Kiilan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin runoilija Roxana Crisologo Correa. Johtokunnan uusiksi jäseniksi valittiin runoilija ja kuvataiteilija Muhaned Durubi, kuvataiteilija Leena Pukki ja kuvataiteilija Mikael Kinanen.

Vanhoina jäseninä jatkavat kirjailija Ville Ropponen, kuvataiteilija Minna L. Henriksson, runoilija Esa Ensio Hirvonen, kuvataiteilija Martta Tuomaala, runoilija Zoila Forss, esitystaiteilija ja tutkija Karolina Kucia ja kirjailija Yousif Haddad.

Johtokunnan varajäseniksi valittiin kuraattori ja taidehistorioitsija Christine Langinauer, Kuvataiteilija JP Kaljonen ja kriitikko Sini Mononen.

Nykyinen hallitus kiittää lämpimästi Kalle Niinikangas, joka toimi Kiilassa puheenjohtajana sekä muissa vastuutehtävissä pitkään.

Kiila refreshed and diversified its board

Leftist association of writers' and artists' Kiila ry. held its autumn meeting at the Kirja-house on the 9 of december 2017. The meeting discussed the regulars of annual meeting, including the action plan and budget for 2018.

The board of the association renewed and diversified at the meeting. Roxana Crisologo was elected as new chairwoman of Kiila. As new members of the board were elected poet and visual artist Muhaned Durubi, visual artist Leena Pukki and visual artist Mikael Kinanen.

As old members of the board will continue writer Ville Ropponen, visual artist Minna Henriksson, poet Esa Hirvonen, visual artist Martta Tuomaala, poet Zoila Forss, performance artist and researcher Karolina Kucia and author Yousif Haddad.

As deputy members of the board were elected curator and art historian Christine Langinauer, visual artist JP Kaljonen and critic Sini Mononen.

The new board of Kiila is thankful to Kalle Niinikangas who acted as the chairperson and also taken care of other responsibilities as part of the association for a long time.

Huomenna siis Kiilan syyskokous Kirjan talolla kello 18:00 alkaen. Tervetuloa!

Kokouskutsu

Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 9.12.2017 kello 18:00 alkaen Kirjan talon kerhosalissa.
Kirjan talo
Kirjatyöntekijänkatu 10, 00170 Helsinki

Tervetuloa!

Johtokunnan puolesta, Kalle Niinikangas, puheenjohtaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokous sääntöjen määräämällä tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat sekä myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet
6. Hyväksytään työjärjestys eli esityslista
7. Käsitellään tulevan vuoden 2018 toimintasuunnitelma
8. Käsitellään ja hyväksytään tulo- ja menoarvio 2018
9. Valitaan Kiilalle puheenjohtaja
10. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten ja eroa pyytäneiden tilalle.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Pentti Linkola – fasistien legenda https://tutkijaliitto.wordpress.com/2017/11/23/pentti-linkola-fasistien-legenda/

Kiila on mukana tukemassa Helsinki ilman natseja-mielenosoitusta 6.12.2017 http://ilmannatseja.com/tukijamme/

Facebook photo

Hyväosaiset omistavat yhteiskunnan, joka myötäilee heidän etuaan – siihen on yksi syy ylitse muiden. https://www.hs.fi/tiede/art-2000005453768.html

"Usein tehdään se virhe, että käsitteiden kapitalismi ja markkinatalous välille vedetään yhtäläisyysmerkit, vaikka kapitalismi, niin kuin sosialismikin, kuvaa talouden omistamisen tapaa, kun taas markkinatalous kuvaa talouden toimintatapaa, jonka vastapari on suunnitelmatalous.

Sosialismi on nähtävä demokratian ulottamisena tällä hetkellä harvainvaltaisesti omistettuun talouteen. Muodot voivat olla mitä tahansa, kunhan ne täyttävät demokratiaehdon. Diktatuuria, edes proletariaatin, ei tarvita: siitä toimii reaalisosialismin historia esimerkkinä." https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3808575-suuri-ja-mahtava-sosialismin-pelko

Talouskuri vaarantaa kestävän talouskehityksen ja ruokkii äärioikeistolaisia liikkeitä.

Talouskuripolitiikan taustalla vaikuttaa velkakriisi, joka olisi johtanut jättimäisten europankkien kaatumiseen ilman yksityisen velan sosialisointia. Saksan vientisektorin taloudellinen etu, EU:n vakaus- ja kasvusopimus sekä luokkapohjaiset ideologiset valinnat tekivät Blythin mukaan juuri talouskurista sopivamman ratkaisun.

Teoksessaan Blyth osoittaa, että talouskuri vahvistaa eriarvoistumista ja syventää tuloeroja. Tämä ei silti ole kirjan pääasiallinen viesti. Kirjan pääasiallinen viesti on, että talouskuri ei johda talouskasvuun myöhemmin. Se ei ole väline kansantalouskakun kasvattamiselle. Itse asiassa, Blyth väittää, heikentää talouskuri kasvunäkymiä samalla kun syventää eurokriisin jälkeensä jättämää sosiaalista ja taloudellista ahdinkoa ja tyytymättömyyttä. Tällä tavalla talouskuri vaarantaa kestävän talouskehityksen ja ruokkii äärioikeistolaisia liikkeitä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3808981-talouskuri-on-hyvinvoinnin-epakohta

Veroparatiisit ja mafia kytkeytyvät yhteen https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3808872-veroparatiisit-ja-mafia-kytkeytyvat-yhteen

Vasemmistonuoret iski luokkahermoon https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3804938-vasemmistonuoret-iski-luokkahermoon

Rikkaimmalla 1 prosentilla puolet maailman varallisuudesta https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3806497-rikkaimmalla-1-prosentilla-puolet-maailman-varallisuudesta

Puolassa kehitystä ei ole onnistuttu valtavirtaisesti pysäyttämään. Tästä jotenkin tulee meidän 612-kulkue mieleen. "Having launched as a smaller gathering in 2009, it now draws tens of thousands of supporters, including many from neighbouring countries." http://www.aljazeera.com/news/2017/11/thousands-fascists-march-warsaw-171111052813155.html

Onko demokratiasta tulossa vanhanaikaista, kysyy Peter Lodenius. Oikeisto tuntuu olevan globaalisti hylkäämässä edustuksellisen demokratian. Tämä johtaa ennen pitkää siihen, että myös osa vasemmistosta hylkää sen. Vanha kunnon asetelma fasismi vastaan kommunismi alkaa taas heiluttaa mannerlaattoja. On melko surullista, että aikakautemme taaksepäin katsova retrohenkisyys on johtamassa näin typerään umpikujaan. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3805076-onko-demokratiasta-tulossa-vanhanaikaista

Natsit aikovat marssia Helsingissä itsenäisyyspäivänä peräti kahdessa eri marssissa: kolmatta kertaa liikkeellä olevan 612-soihtukulkueen lisäksi Pohjoismainen vastarintaliike järjestää jälleen oman marssinsa, johon se kutsuu osallistumaan muita fasistijärjestöjä. https://seura.fi/isanpikajuna/2017/11/10/natsit-marssivat-jalleen-helsingissa-itsenaisyyspaivana/?shared=8159-f0341189-1

Kordelinin säätiö jälleen äärioikeiston asialla, väittää blogisti Veikka Lahtinen.

"Vuosi sitten sosiaalinen media kuohui, kun Kordelinin säätiö myönsi apurahan kirjailija Timo Hännikäiselle. Muun muassa verkkouhkailusta ja uusnatsiyhteyksistä tunnetun Hännikäisen apurahapäätös otettiin säätiössä poikkeuksellisesti uuteen käsittelyyn, mutta lopulta kirjailija sai pitää apurahansa.

Tästä kohusta säätiö oppi: ei yhtään mitään.

Tänä vuonna säätiön apurahamyönnöissä komeilee hanke nimeltä ”Turvapaikka uutisissa – katsaus suomalaisen median turvapaikkauutisointiin”, jolle rahaa on myönnetty 10 000 euroa. Hakijoina ovat Erkki Seppänen, Maria Asunta (käyttää myös nimiä Syvälä ja Dammert) ja Kari Salminen".

Kaikki kolme ovat Lahtisen esittämien kuvakaappausten perusteella äärioikeistolaisten näkemysten ja materiaalin levittäjiä.

"Tällaisilla apurahamyönnöillä Kordelinin säätiö rahoittaa suoraan äärioikeistolaisen ajattelun levittämistä Suomessa. Apurahojen myöntäminen ei ole koskaan neutraalia, vaan sillä otetaan kantaa siihen, millaisia tulkintoja maailmasta halutaan saattaa laajan yleisön saataville. Nämä valinnat ovat hyvin oleellisia, ja jokaisella apurahapäätöksellä on seurauksensa.

Olisi voinut toivoa, että viime apurahakohun myötä Kordelinin säätiö olisi ryhtynyt tarkemmin syynäämään apurahahakijansa. Pieni facebook-haku olisi tuottanut näistäkin kirjoittajista ihan riittämiin materiaalia punnitun päätöksen tekemiseen.

Pelottavampi ajatus tietysti on, että säätiössä aidosti ajatellaan, että tällaisella kombinaatiolla tuotettu kirja turvapaikkauutisoinnista olisi tarpeellinen suomalaisessa keskusteluilmapiirissä. Tähän kysymykseen säätiö saa kuitenkin vastata itse, ja vastata sen tosiaan pitää".

https://lahtinenveikka.wordpress.com/2017/11/07/kordelinin-saatio-jalleen-aarioikeiston-asialla/

”Rikkaat elävät Suomessa jo eräänlaisessa glitter-kommunismissa” https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3802532-rikkaat-elavat-suomessa-jo-eraanlaisessa-glitter-kommunismissa

Tämä on jo huomenna! Manana!

Tänä päivänä puhutaan paljon Suomen jakautumisesta ja tuloerojen kasvusta - ikään kuin kyseessä olisi luonnonilmiö. Vuosaaressa työskennelleen toimittaja-tutkijaryhmän mukaan Suomen jakautuminen ei tapahdu itsestään, vaan maata jaetaan aktiivisesti muun muassa leikkaamalla resursseja hyvinvoinnista ja koulutuksesta. https://koneensaatio.fi/hanke/jakautuuko-suomi-saari-kaiken-keskipisteessa/

Juttua poliisiväkivallasta. Monien aktivistien ja mielenosoittajien kokemus on, että Suomen poliisi toimii - eurooppalaisittainkin arvioituna - melko väkivaltaisesti ja arvaamattomasti, vaikka median ruokkima yleinen käsitys tuntuu usein olevan aivan päinvastainen. Juttu on osaltaan vastaus hesarin pari päivää sitten julkaisemaan poliisijuttuun, jossa "analysoitiin" perustelematta sen kummemmin vain poliisin kokemaa väkivaltaa. http://blogit.kansanuutiset.fi/toimittaja-testaa/poliisi-on-raskaasti-suojeltu-vakivallan-kayttaja-jota-silitellaan-niin-mediassa-kuin-muuallakin/

Tulevana sunnuntaina Työväenliikkeen kirjastolla!

Vasemmistonuoret järjestävät safarin Espoon Westendiin ja muille vastaaville alueille katsomaan rikkaita eli ”toisten ahkeruudesta hyötyviä vapaamatkustajia” https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005430353.html?share=6cfad9901c4a885959924598ef557dad

Intialaisia liki orjina Suomessa – yhden itsemurhan väitetään liittyvän aiheeseen http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3704404/Intialaisia+liki+orjina+Suomessa++yhden+itsemurhan+vaitetaan+liittyvan+aiheeseen

”Kurkistus tavallisten ihmisten elämästä irralliseen maailmaan” – Vasemmistonuoret järjestää safarin yläluokan asuinalueille https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3799135-kurkistus-tavallisten-ihmisten-elamasta-irralliseen-maailmaan-vasemmistonuoret-jarjestaa-safarin-ylaluokan-asuinalueille

Myös Kiila on mukana Varjokirjamessuilla. Tule sinäkin!

Huolestuttavinta natsimarsseissa on natsismin normalisointi http://blogit.kansanuutiset.fi/ahpoinvointia/huolestuttavinta-natsimarsseissa-on-natsismin-normalisointi

Uusfasistisesta katupartiojärjestö Soldier of Odinista on paljastunut kiinnostavia seikkoja. Onkohan tämä edelleen joskus ammoin luotettavana ja puolueettomana pidetyn Suomen poliisin mielestä vain "harmitonta järjestyksenpitoa kaduilla"? https://yle.fi/uutiset/3-8941509

Kansainvälinen runoklubi Tiistaina 7.11.2017 kello 20: 00 alkaen
ravintola Alppilan huone Bar & Coffeessa


Esiintymässä mm. José Luís Peixoto (PRT), Nilson Munix (PRT), Anna Grig (GE), Shota Yatashvili (GE), Outi-Illuusia Parviainen, Cigdem Y Mirol (TUR) & Artemis Kelosaari.

José Luís Peixoto (s. 1974) on Portugalin tunnetuimpia nykykirjailijoita, jonka tuotantoon kuuluu niin runoutta kuin proosaakin. Peixoton tuotantoa on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle ja hän on voittanut useita palkintoja kotimaassaan. Suomessa häneltä on aiemmin julkaistu romaani Tyhjä taivas (Wsoy 2005). Runoviikolla Peixoto esittää runoja uudesta teoksestaan Ruhtinas, joka rakastui orjaan (Enostone, 2017).

Nippelitietoa: Peixoto teki vuonna 2003 yhteistyötä Moonspell-yhtyeen kanssa. Yhteisteoksena syntyi The Antidote, kertomuspari, joka koostui albumista ja kirjasta.

Lisää täältä: http://www.joseluispeixoto.net/

Nilson Muniz (BR/PRT)

Muniz on brasialialainen, Portugalissa asuva monialainen taiteilija. Hänet tunnetaan niin runoilijana, säveltäjänä, laulajana, tanssijana kuin näyttelijänäkin. Muniz on vuoden 2014 Portugalin Poetry Slam -mestari ja on aktiivisesti mukana maan Poetry Slam -skenessä.

Lisää täältä: http://nilson-muniz.wixsite.com/nilsonmuniz

Anna Grig (GEO)

Venäjällä syntynyt, Georgiaan teini-iässä muuttanut runoilija ja kääntäjä Anna Grig kirjoittaa pääasiassa venäjäksi. Neljä kirjaa julkaissut Grieg on Shota Iatashvilin ohella Georgian ulkomailla tunnetuimpia nykyrunoilijoita.

Nippelitietoa: Anna Grig oli mukana Henriikka Tavin Kahdentoista runokokoelman projektin Joulukuu-osassa.

Shota Iatashvili (GEO)

on georgialainen runoilija, kääntäjä, kirjailija ja taidekriitikko. Iatashvili on toiminut päätoimittajana useissa georgialaisissa lehdissä ja on tällä hetkellä Georgian suurimman kirjallisuuslehden päätoimittaja. Iatashvili on julkaissut useita runoteoksia sekä neljä romaania ja hänen tuotantoaan käännetty yli kymmenelle kielelle.

Cigdem Y. Mirol (TUR)

Mirol (s. 1983) on turkkilainen nykyrunoilija, joka työskentelee kehittämänsä Bookperformance -konseptin parissa. Vuodesta 2011 jatkunut projekti levittäytyy niin akateemisen, taiteellisen kuin muunkin työn alueelle. Mirolin Bookperformance-konsepti yhdistää tekstuaalisia, visuaalisia, performatiivisia ja reflektoivia näkökulmia erilaisissa teoskokonaisuuksissa.

Lisää Mirolista ja Bookperformancesta: http://cigdemymirol.net/Alppilan huone Bar & Coffee

Porvoonkatu 19

00510 Helsinki

Kiilan Hyöky-lehden kuvittaja, Muhaned Durubi esiintyy huomenna runoilijana Poetry Jameilla Helsingissä.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kytkökset Venäjä-mielisiin militanttiryhmittymiin http://uusimaanpuolustus.blogspot.fi/2017/10/vieraskyna-pohjoismaisen.html

Tampereen mielenosoituksista 21.10.2017. Niin sanotusti puolueettoman, liberaalia porvaristoa edustavan historiantutkijan näkökulma selventää vastamielenosoituksen rauhanomaista luonnetta valtamedian "mellakkanarratiivista" poiketen. https://jojalonen.wordpress.com/2017/10/22/smrt-fasizmu/

Kuvakooste Tampeen 21.10.2017 mielenosoituksista. Natsimarssijoita oli paikalla noin 200, vastamielenosoittajia noin 700.

Facebook photo

Tässä on Suomen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtavat henkilöt https://varisverkosto.com/2017/10/tassa-on-suomen-pohjoismaisen-vastarintaliikkeen-johtavat-henkilot/

Kiinnostava juttu äärioikeiston ja uusnatsistisen PVL:n kanssa yhteistyötä tehneestä halpahalliyrittäjä Juha Kärkkäisestä. Kumma kyllä tällainen kärkkäismäinen toiminta on jatkunut vuosia täysin avoimesti kenenkään puuttumatta siihen. "Kärkkäinen on toiminut avoimemmin kuin muut kaltaisensa. Talouseliitin keskuudessa on varmasti useita muitakin äärioikeistolaisia, mutta uusnatsisympa­tioista vaietaan visusti". https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005416974.html?share=1dd49d7c9a0b70f5d0beb9557f9cae8c

Natsien mielenosoitus Tampereella päättyi tyhjiöön https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3795618-natsien-mielenosoitus-tampereella-paattyi-tyhjioon

Kiilan lähihistoriaa: Tässä neljä vuotta sitten otetussa kuvassa Kiilan viiri on löytynyt Petr Rehorin varastosta ja sitä ollaan hakemassa takaisin aktiivikäyttöön.

Facebook photo

"Jos motiivi veronmaksuun häviää, samalla katoaa kolmen vuosikymmenen työ, jolla rakennettiin hyvinvoinnin perustaa.

Kananoja nimeää 1970-luvun alussa tulleet peruskoulun, kansanterveyden ja päivähoidon merkittävimmiksi hyvinvoinnin tukipylväiksi. /--/

"Kolmen vuosikymmenen saavutuksia yhdisti yhteisvastuun ajatus, Kananoja sanoo.

– Sitä ei enää ole. Yhteisvastuuta tunnetaan niin kauan, kun siitä itsekin voi saada jotain. Keskiluokka suostuu maksamaan veroja, kun se saa itsekin palveluja.

Keskiluokan saamat sosiaalipalvelut ovat tavallaan muuttuneet näkymättömiksi, itsestäänselvyyksiksi. Samalla sosiaalihuollolle jäävät kaikista vaikeimmissa tilanteissa olevien auttaminen, eli päihdeongelmaiset, mielenterveyspotilaat ja lastensuojelun asiakkaat.

– Siinä se solidaarisuus testataan, eli olenko valmis maksamaan veroja palveluihin, joita en itse tarvitse, Kananoja toteaa.

– Nyt ollaan käännekohdassa. Jos ei haluta maksaa veroja, niin yleinenkin palvelu kärsii. Verovaroistahan maksetaan sekä yleiset että erityispalvelut. Veronmaksuhalukkuuden katoaminen on hyvinvointivaltion suurin ongelma." https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3793778-hyvatuloiset-saivat-tuplakevennykset

”Leikkaus, kiky-sopimuksen vastainen” – SAK:lta tyrmäys aktiivimallille https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3793691-leikkaus-kiky-sopimuksen-vastainen-saklta-tyrmays-aktiivimallille

KOKO TAMPERE VIHAA NATSEJA

Älä anna natsien ottaa haltuun Tampereen katuja, vaan tule vastustamaan natsimarssia 21.10.

Natsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) on ilmoittanut järjestävänsä mielenosoituksen Tampereella lauantaina 21.10. Järjestö on aikaisemmin järjestänyt Tampereella ennaltailmoittamattomia mielenosoituksia, joiden yhteydessä ohikulkijoita on pahoinpidelty. Tämä mielenosoitus poikkeaa kuitenkin aikaisemmista, sillä järjestö pyrkii näyttämään voimaansa Tampereella tuomalla kaupunkiin natseja koko Suomen ja Pohjoismaiden alueelta.

Lukuisia väkivaltaisia iskuja ympäri Pohjoismaita tehnyt PVL on syyllistynyt Suomessa muun muassa Pride-marssia vastaan suunnattuun kaasuhyökkäykseen, Jyväskylän natsimellakkaan ja Jimi Karttusen kuolemaan johtaneeseen pahoinpitelyyn. Ruotsissa väkivalta on ollut vielä mittavampaa. Natsiväkivallan lisääntyminen ei ole kuitenkaan tapahtunut ilman vastareaktiota, ja vuosi sitten järjestöä vastustanut Peli Poikki -mielenosoitus keräsi Helsingissä 20 000 ihmistä. Samoin itsenäisyyspäivänä PVL:n marssia vastusti yli 3000 ihmisen joukko.

Emme halua luovuttaa Tampereen katuja natseille, vaan meidän on lähdettävä kaduille vastustamaan heidän sortavaa ja ihmisvastaista politiikkaansa. Siksi kutsummekin kaikki fasismia vastustavat paikalle ilmaisemaan, mitä mieltä me olemme natseista ja heidän marsseistaan.

ALL OF TAMPERE HATES NAZIS

Don't let the nazis take over streets of Tampere, so come resist the nazi march on 21st of October.

The nazi organization Nordic Resistance Movement (NMR) has announced that it will organize a demonstration in Tampere on Saturday 21st of October. Earlier in Tampere the organization has organized unannounced demonstrations, during which bypassers have been assaulted. However, this demonstration differs from the past ones, because the organization is striving to show its force in Tampere by bringing nazis from all over Finland and Nordic countries.

In Finland the NMR, which has conducted several violent strikes across Nordic countries, has for example perpetrated a gas attack against a Pride march, the nazi riot in Jyväskylä, and the assault that killed Jimi Karttunen. In Sweden the violence has been even greater in
magnitude. However, the increase of nazi violence has not taken place without a backlash, and a year ago the Game Over (”Peli Poikki”) demonstration against the organization gathered 20 000 people in Helsinki. Similarly a mass of 3000 people opposed the NMR march on Independence Day (6th of December).

We don't want to surrender the streets of Tampere to nazis, and thus we must take to the streets to resist their oppressive and misanthropic politics. Therefore we call on all those against fascism to show what we think of nazis and their marches.

https://www.facebook.com/events/911370135676620/

”En mä sitä sinänsä ihmettele”, hän sanoo. ”Näen, että tämä on tällaisen yleisen kulttuuritaantuman ilmentymä. Nyt yritetään tyhmentää ihmisiä kaikin tavoin. Meillähän on presidenttiehdokkaanakin ihminen, joka ei usko tieteeseen ja kertoo satuja julkisesti.”

Myös koulutusleikkaukset saavat taiteilijan tuomion.

”Ja televisiosta tulee joutavaa roskaa”, hän toteaa."

Sikamaisuuden hän sanoo lisääntyneen kaikkialla, myös Suomessa. Koskisen mukaan myös 1970-luvulla vahvemmat talloivat heikompiaan, mutta nykyään ahneuteen suhtaudutaan yhä sallivammin.

Aallot lyövät Koskisen taannoin kritisoimaan porvariperheeseenkin.

”Keskiluokka köyhtyy koko ajan ja sen suhteellinen asema huononee. Työpaikat on epävarmoja eikä keskiluokalla ole enää varaa kaikkeen siihen, mitä se haluaisi. Se on suuri muutos.”

”Äärioikeistolaisuus lisääntyy joka puolella. Saa nähdä, vieläkö päästään uudelleen kirjarovioiden aikaan” https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005409199.html

Ruotsalaisnatseja leireillä Pietarissa, marsseilla suomalaisia eturivissä https://www.verkkouutiset.fi/ruotsalaisnatseja-leireilla-pietarissa-marsseilla-suomalaisia-eturivissa/

Muuttuukohan nyt mikään, kun rasistit ja uusfasistit kohdistavat hyökkäyksensä poliisiin? https://www.hs.fi/nyt/art-2000005401071.html?utm_source=facebook&utm_medium=toimitus