Uutiset

1 month ago

Kiila

[scroll down for English]
Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnalle ollaan ehdottamassa Hirvitalon vuokrasopimuksen päättämistä, ja talon kaavoittamista toiseen käyttöön. Hirvitalo sai taidekeskuksena alkunsa vuonna 2006 pispalalaisten nuorten kuvataiteilijoiden ja aktiivien kokoontuessa yhteen tavoitteenaan saada oma yhteinen tila toteuttaa taideprojekteja ja verkostoitua suomalaisen ja kansainvälisen taidekentän kanssa. Hirvitalon aktiivinen toiminta on laajasti tunnustettua ja vuonna 2010 yhdistyksemme halusi nostaa tämän esiin myöntämällä Hirvitalolle Vuoden Kiila -palkinnon. Kiila ry osoittaa täyden tukensa Hirvitalolle ja toivoo, että Tampereen kaupunki luopuu pyrkimyksistään tuhota ainutlaatuisen yhteisöllisen ja kriittisen taiteellisen toiminnan keskuksen. Hirvitalon toimintaa tukea mm. osallistumalla huomenna Hirvitalo Elää! -Tukitapahtuma elävän omaehtoisuuden puolesta, allekirjoittamalla adressin Hirvitalon puolesta tai esimerkiksi tukemalla Hirvitalon mesenaatti-kampanjaa. Linkit löytyvät eventin tiedotetekstistä.
//
City of Tampere has proceeded to end the lease of Hirvitalo art centre. Hirvitalo started working as an art center after a group of young Tampere’s Pispala-districts artists and activists claimed the space for exhibitions and groundroot networking in 2006. Kiila awarded Hirvitalo with a Vuoden Kiila (Annual Kiila) Prize in 2010 for their important work in keeping up activities and on-going events that have gained interest and respect in the art field and also in other areas of culture and activism. Kiila supports Hirvitalo and demands a full stop in the destruction of a fully-functioning art centre which has provided a communal and critical space for arts in Tampere. You can support Hirvitalo by participating to Hirvitalo Elää! - fundraising party tomorrow, by signing a petition for the preservation of Hirvitalo’s lease and/or supporting the crowdfunding campaign at Mesenaatti. The links are provided in the event’s info text.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kiila

Tänään Kolttakino70 & Sápmispeech II! Tervetuloa katsomaan kolttasaamelaisia lyhytelokuvia, jonka jälkeen Speech Karaokessa eli puhekaraokessa käsitellään saamelaista kritiikkiä mm. jäämeren radan rakentamissuunnitelmista. Vapaa pääsy!
//
Today Kolttakino 70 & Sapmispeech II! Come and see Skolt Sámi short films. After the screenings we will do some Speech Karaoke involving Sámi rights! Free entry!
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Kiila

Kiila ry:n kevätkokous 21.5.2019 | Kiila's Spring Meeting, May 21, 2019

Kiilan kevätkokous pidettiin Olutavintola Pikkulinnussa Puotilassa 21.5.2019. Yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 käytiin läpi kokouksessa. Toiminnantarkastajan lausunto luettiin ääneen ja käännettiin myös englanniksi. Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille vilkkaasta keskustelusta ja lämpimästä tunnelmasta! <3

Kiila's spring meeting was held at the Brewery Restaurant Pikkulintu in Puotila on May 21, 2019. The annual report of 2018 and the closing of accounts were presented to the meeting. The statement of the auditor was read out loud and translated into English. Kiila's board 2018 was granted the discharge of responsibility. Special thanks for everyone who participated for the lively debates and warm atmosphere <3
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Kiila

Kiila ry:n kevätkokous tiistaina 21.5.2019 klo 17 | Kiila's Spring Meeting on Tuesday, May 21, 2019 at 5pm
[scroll down for English]

Hyvä Kiila ry:n jäsen,

Kiila ry kutsuu sinut sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään 21.5.2019 klo 17.00 alkaen Olutravintola Pikkulinnussa (Klaavuntie 11, 00910, Helsinki). Tarjolla on pientä purtavaa.

Kokouksessa käsitellään viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, uudet jäsenhakemukset ja yhdistyksen mahdolliset sääntömuutokset. Lisäksi käsittelemme Olli Waittisen rahaston tilannetta ja teemme päätöksen jäljellä olevien varojen käyttötarkoituksesta. Tarkan esityslistan löydät tämän viestin alta.

Tervetuloa!

Toverillisesti,
Kiilan johtokunnan puolesta,
Roxana Crisólogo, puheenjohtaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään uudet jäsenhakemukset.
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Mahdolliset sääntömuutokset.
9. Hallituksen tiedonanto Olli Waittisen rahaston tilanteesta ja erinäisistä mahdollisuuksista varojen käyttöön liittyen. Päätös varojen käytöstä tiedonannon jälkeen.
10. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

* * * * *

Dear Kiila member,

Kiila ry invites you to association’s Spring meeting, which will be held on 21st of May 2019 at 17.00 hrs in a Brewery Restaurant Pikkulintu (Klaavuntie 11, 00910, Helsinki). Small snacks are served.

We will go through last year’s annual report and accounts, new membership applications and possible changes to association rules. In addition, we will go through the situation concerning Olli Waittinen
Fund and decide how to deal with the rest of the funds that are left. You can find the meeting agenda under this message.

Welcome!

Comradely,
On behalf of Kiila board,
Roxana Crisólogo, chair person

MEETING AGENDA

1. Opening of the meeting.
2. Selection of spokesperson, secretary, two inspectors of meeting notes and two counters of votes.
3. Verification of a quorum.
4. The adoption of the meeting agenda.
5. New membership applications.
6. Introduction of the closing of accounts, annual plan and statement of auditors.
7. The decision about confirming of closing of accounts of 2018 and about board of Kiila’s discharge of responsibility.
8. Possible alterations to the rules of Kiila.
9. Information by the board of Kiila about the current status of Olli Waittinen fund and about possibilities of how to use the funds.
Followed by decision about how to use the funds.
10. Other issues.
11. Closing of the meeting.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Kiila

Kiila celebrating MayDay 2019! ... See MoreSee Less

View on Facebook