Uutiset

1 day ago

Kiila

Kiila ry:n kevätkokous 21.5.2019 | Kiila's Spring Meeting, May 21, 2019

Kiilan kevätkokous pidettiin Olutavintola Pikkulinnussa Puotilassa 21.5.2019. Yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 käytiin läpi kokouksessa. Toiminnantarkastajan lausunto luettiin ääneen ja käännettiin myös englanniksi. Kokous myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille vilkkaasta keskustelusta ja lämpimästä tunnelmasta! <3

Kiila's spring meeting was held at the Brewery Restaurant Pikkulintu in Puotila on May 21, 2019. The annual report of 2018 and the closing of accounts were presented to the meeting. The statement of the auditor was read out loud and translated into English. Kiila's board 2018 was granted the discharge of responsibility. Special thanks for everyone who participated for the lively debates and warm atmosphere <3
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Kiila

Kiila ry:n kevätkokous tiistaina 21.5.2019 klo 17 | Kiila's Spring Meeting on Tuesday, May 21, 2019 at 5pm
[scroll down for English]

Hyvä Kiila ry:n jäsen,

Kiila ry kutsuu sinut sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään 21.5.2019 klo 17.00 alkaen Olutravintola Pikkulinnussa (Klaavuntie 11, 00910, Helsinki). Tarjolla on pientä purtavaa.

Kokouksessa käsitellään viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, uudet jäsenhakemukset ja yhdistyksen mahdolliset sääntömuutokset. Lisäksi käsittelemme Olli Waittisen rahaston tilannetta ja teemme päätöksen jäljellä olevien varojen käyttötarkoituksesta. Tarkan esityslistan löydät tämän viestin alta.

Tervetuloa!

Toverillisesti,
Kiilan johtokunnan puolesta,
Roxana Crisólogo, puheenjohtaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään uudet jäsenhakemukset.
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
7. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Mahdolliset sääntömuutokset.
9. Hallituksen tiedonanto Olli Waittisen rahaston tilanteesta ja erinäisistä mahdollisuuksista varojen käyttöön liittyen. Päätös varojen käytöstä tiedonannon jälkeen.
10. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

* * * * *

Dear Kiila member,

Kiila ry invites you to association’s Spring meeting, which will be held on 21st of May 2019 at 17.00 hrs in a Brewery Restaurant Pikkulintu (Klaavuntie 11, 00910, Helsinki). Small snacks are served.

We will go through last year’s annual report and accounts, new membership applications and possible changes to association rules. In addition, we will go through the situation concerning Olli Waittinen
Fund and decide how to deal with the rest of the funds that are left. You can find the meeting agenda under this message.

Welcome!

Comradely,
On behalf of Kiila board,
Roxana Crisólogo, chair person

MEETING AGENDA

1. Opening of the meeting.
2. Selection of spokesperson, secretary, two inspectors of meeting notes and two counters of votes.
3. Verification of a quorum.
4. The adoption of the meeting agenda.
5. New membership applications.
6. Introduction of the closing of accounts, annual plan and statement of auditors.
7. The decision about confirming of closing of accounts of 2018 and about board of Kiila’s discharge of responsibility.
8. Possible alterations to the rules of Kiila.
9. Information by the board of Kiila about the current status of Olli Waittinen fund and about possibilities of how to use the funds.
Followed by decision about how to use the funds.
10. Other issues.
11. Closing of the meeting.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

Kiila

Kiila celebrating MayDay 2019! ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 months ago

Kiila

Vasemmistolainen kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry. piti syyskokouksensa Työväenliikkeen kirjastossa 19. joulukuuta 2018. Kiilan puheenjohtajaksi valittiin runoilija Roxana Crisologo. Johtokunnan kaksivuotiskaudelle valittiin kuvataiteilija Panos Balomenos, kirjailija Yousif Haddad, kuvataiteilija Minna Henriksson, esitystaiteilija / tutkija Karolina Kucia, kriitikko / musiikkitieteilijä Sini Mononen, kuvataiteilija Martta Tuomaala ja säveltäjä Julius Valve. Vanhoina jäseninä jatkavat kuvataiteilijat Leena Pukki ja Mikael Kinanen. Johtokunnan varajäseniksi valittiin runoilija Zoila Forss, kuraattori / taidehistoroitsija Christine Langinauer, runoilija / taiteilija Keme Pellicer ja taiteilija / tutkija David Muoz.
///
Kiila, the leftist association of writers' and artists' held its autumn meeting at the Library of the Labour Movement on 19th of December 2018. Roxana Crisologo was elected as a chair of Kiila. The board members selected for the two-year term were visual artist Panos Balomenos, writer Yousif Haddad, visual artist Minna Henriksson, performance artist / researcher Karolina Kucia, critic / researcher Sini Mononen, visual artist Martta Tuomaala and composer Julius Valve. As old members of the board will continue visual artists Mikael Kinanen and Leena Pukki. As deputy members of the board were elected poet Zoila Forss, curator and art historian Christine Langinauer, poet / artist Kemê Pellicer and artist / researcher David Muoz.
... See MoreSee Less

View on Facebook