Uutiset

1 month ago

Kiila

(DOWN FOR ENGLISH)

Vasemmistolainen kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry piti syyskokouksensa MAA-tilassa sekä Zoomin välityksellä 12.12.2020 ja uusi hallitus järjestäytyi helmikuussa 2021.

Kiilan puheenjohtajaksi valittiin taiteilija / tutkija Ali Akbar Mehta. Johtokunnan kaksivuotiskaudelle valittiin tutkija / musiikintekijä Taneli Viitahuhta (varapuheenjohtaja), runoilija Roxana Crisólogo, kuvataiteilijat Minna Henriksson, Shubhangi Singh ja Martta Tuomaala sekä säveltäjä / kuraattori Julius Valve. Vanhoina jäseninä jatkavat kuvataiteilija Leena Pukki, piirtäjä / runoilija Vidha Saumya (sihteeri) ja elokuvantekijä / mediataiteilija Azar Saiyar. Kiilan varajäsenet vuodelle 2021 ovat tutkija / tuottaja Danai Anagnostou, kirjailija Yaseen Ghaleb, kirjailija Yousif Haddad, taiteilija / säveltäjä Minna-Kaisa Kallinen sekä kuraattori Christine Langinauer. <3

///
Kiila ry, the leftist association of writers' and artists' held its autumn meeting at MAA-tila + via Zoom on 12th of December 2020 and the new selected board got organised in February 2021. Artist / researcher Ali Akbar Mehta was elected as the chair of Kiila.

The board members selected for a two-year term are researcher / music worker Taneli Viitahuhta (Vice Chair), poet Roxana Crisólogo, visual artists Minna Henriksson, Shubhangi Singh & Martta Tuomaala and composer / curator Julius Valve. As ongoing members of the board continuing their role are visual artist Leena Pukki, drawer / poet Vidha Saumya (Secretary) and filmmaker / media artist Azar Saiyar. Vice members for 2021 are ovat researcher / producer Danai Anagnostou, writer Yaseen Ghaleb, writer Yousif Haddad, artist / composer Minna-Kaisa Kallinen and curator Christine Langinauer. <3
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kiila

Join us tomorrow!
www.facebook.com/events/739795390057375
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Kiila

Oksasenkatu 11Diego Brunon teos Cut on 51 minuuttia pitkä digitaalinen video, jonka lähtökohta on vuoden 1996 kansannousu Cutral-Cón ja Plaza Huínculin kaupungeissa Argentiinan Patagoniassa. Teos tutkii liikkuvan kuvan mahdollisuuksia representoida ja tulkita kansallisia liikehdintöjä. Se ehdottaa, että videolla ja liikkuvalla kuvalla on kyky uudistaa ja paikantaa uudelleen menneitä ja maantieteellisesti kaukaisia tapahtumia.
Asiakirjat, arkistot, äänet, puhe, kuvatut paikat ja kuvatut kohtaukset, kaikki teoksen elementit, on organisoitu montaasin ja leikkauksen avulla elokuvaksi. Nämä elementit eivät seuraa sitä yhteenkuulumisen logiikkaa, joka niillä saattaa olla elokuvan itsensä ulkopuolella. Teos koostuu episodisista fragmenteista, joita jaksottavat kuvien väliin jäävät tyhjät tilat. Video käsittelee tiesulkuja ja hyödykkeiden jakelun keskeyttämistä protestin ja kollektiivisen organisoitumisen metodeina.
Teos on osa laajempaa tutkimusta, jonka puitteissa ehdotan, että 90´ luvulla tapahtunut kapinointi muodostaa historiallisen sekvenssin, laajalle levinneen uusliberalismia vastustavan vastarinnan syklin. Ja tämä sykli uudelleenpaikantaa Etelä-Amerikassa valtioterrorismin aikaisemmin tukahduttaman poliittisen toiminnan. Sosiaalisilla liikkeillä on suuri potentiaali murrokseen. Niissä kytee mahdollisuus militanttiin itseorganisoitumiseen, jonka radikaalina päämääränä on poistaa viestintä-, laki- ja poliisitekniikat, joita autoritäärisen ylivalta hallitsee demokraattisten kanavien kautta.

Leikkaukset ja keskeytykset voivat näin selventää kapinan muotoa. Ne voivat tuottaa tilan, johon on mahdollista sijoitella uudelleen poliittisia käytäntöjä sekä taiteellisia kysymyksiä. Näissä kysymyksissä on kyse formalistisesta radikalismista suhteessa poliittisen ajattelemiseen ja visualisointiin.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 months ago

Kiila

Shubhangi Singh "Bringing a Poem to a Gunfight" -exhibition at Maatila -art space in Helsinki from 3.2. to 21.2.2021.

Opening hours: Wed–Fri 2–6pm, Sat–Sun 1–5pm.

///

Shubhangi Singh "Bringing a Poem to a Gunfight" -näyttely Maatila-taidetilassa Helsingissä 3.2-21.2.2021.

Avoinna: ke-pe 14-18, la-su 13-17
... See MoreSee Less

View on Facebook