Pakolaisvakoilu kriminalisoitava

Vuonna 2011 tuli esille aikaisempaa enemmän tapauksia, joissa vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut pyrkivät kontrolloimaan Suomessa asuvia kansalaisiaan. Ns. pakolaisvakoilulla tarkoitetaan toimintaa, jolla hankitaan vierasta valtiota hyödyntävää tietoa Suomessa pysyvästi asuvien tai väliaikaisesti oleskelevien henkilöiden olosuhteista ja heidän poliittisista mielipiteistään. Keskeistä on toiminnalla aiheutettava vaara, että henkilö, josta tietoja kerätään, tai hänelle läheiset henkilöt joutuvat vainon tai painostuksen kohteeksi.

Pakolaisvakoilu kohdistuu usein henkilöihin, jotka ovat muuttaneet kotimaastaan jouduttuaan siellä syrjinnän tai väkivallan kohteeksi. Tietoja ovat hankkineet autoritaariset valtiot omista kansalaisistaan, jotka asuvat kotimaansa ulkopuolella. Tällaisella toiminnalla aiheutetaan pelkoa ja epävarmuutta niille henkilöille, jotka ovat joutuneet kotimaastaan pakenemaan turvalliseen valtioon.

Suomessa pakolaisvakoilu kohdistuu muun muassa täällä oleskeleviin toisinajattelijoihin ja pakolaisiin. Käytännön toteuttajina ovat sekä tiedustelu-upseerit että värvätyt agentit. Operaatioissa pyritään käyttämään hyväksi kansainvälistä viranomaisyhteistyötä ja oikeusapupyyntöjä. Pakolaisvakoilu voi johtaa kohteiden kotimaassa läheisten häirintään, pidätyksiin ja kuulusteluihin, pahimmillaan kidutukseen ja kuolemanrangaistuksiin.

Pakolaisvakoilun tarkoituksena on kartoittaa pakolaisten ja toisinajattelijoiden liikkeitä, jotta heidät voidaan uhkailun ja propagandan avulla pakottaa luopumaan kotimaansa hallitusta vastustavista toimista. Pakolaisvakoilu voi kohdistua pakolaisten lisäksi myös Suomen kansalaisiin: vieraan vallan arvostelijoihin ja opposition kannattajiin, mielipidejohtajiin ja valtion virkamiehiin. Pakolaisvakoilu voi johtaa siihen, että uhkailun kohteena olevat henkilöt eivät uskalla käyttää perustuslaissa heille taattuja vapauksia ja oikeuksia.

Pakolaisvakoilu ei ole edelleenkään kriminalisoitua Suomessa, toisin kuin muissa Pohjoismaissa ja suuressa osassa Länsi-Eurooppaa. Pakolaisvakoilun kriminalisointia pohdittiin 1990-luvun alkupuolella, mutta silloin eduskunnan lakivaliokunta ei pitänyt ilmiötä riittävän huolestuttavana. Sen jälkeen, kun asiasta viimeksi keskusteltiin, Suomessa on kuitenkin tehty perusoikeusuudistus. Nyt laki edellyttää, että kaikkien Suomessa asuvien perusoikeuksia täytyy suojella.

Pakolaisvakoilun kohteeksi Suomessa ovat joutuneet useat ei-demokraattisten valtioiden hallituksia kritisoivat kansalaisaktivistit sekä Suomesta turvaa saaneet pakolaiset. Pelottelun kohteita on seurattu, heitä on kuvattu kadulla, heidän henkeään on uhattu ja heidän koteihinsa ja työpaikoille on murtauduttu. Meidän näkemyksemme mukaan tässä toiminnassa ei ole enää kyse yksittäisten ihmisten häirinnästä, vaan hyökkäyksestä suomalaista yhteiskuntarauhaa vastaan.

Me allekirjoittaneet vetoamme valtioneuvostoon, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin pakolaisvakoilun ehkäisemiseksi ja sen kohteeksi joutuneiden turvallisuuden takaamiseksi ja käynnistäisi tässä tarkoituksessa lainsäädäntövalmistelun rikoslain muuttamiseksi sekä ryhtyisi mahdollisiin muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsinki, 28. maaliskuuta 2012

Eva Lindberg, toiminnanjohtaja, Pakolaisneuvonta ry

Kerkko Paananen, puheenjohtaja, Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi ry

Kim Remitz, toiminnanjohtaja, Suomen Pakolaisapu ry

Ville Ropponen, hallituksen jäsen, Kiila ry

Jarkko Tontti, puheenjohtaja, Suomen PEN ry