Kiila vastustaa transatlanttisen investointisopimuksen TTIP:n solmimista

 

Peruspalvelut ja korvaamattomat luonnonvarat eivät ole kaupan

Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry. kritisoi Euroopan Unionin ja Yhdysvaltain välillä  neuvoteltavan transatlanttisen investointisopimuksen TTIP:n solmimista. Kiilaa vaatii sopimuksen neuvotteluja avattavaksi kansalaisyhteiskunnan, asiantuntijoiden ja julkisen keskustelun kohteeksi. Epädemokraattisen salailun on loputtava, kun kyseessä on meidän kaikkien huominen.

TTIP-sopimuksen yksityiskohtiin ovat saaneet tutustua vain EU-komission jäsenet, yksityisten suuryritysten edustajat ja talouselämän lobbarit. Edes kaikki Europarlamentin jäsenet eivät ole selvillä sopimuksesta. On hämärän peitossa voiko sopimuksen yksityiskohtiin vaikuttaa ja jos niin miten. Joitakin tietoja sopimuksen yksityiskohdista on silti vuotanut julkisuuteen.

Toteutuessaan TTIP-sopimus todennäköisesti vaarantaa kansalaisten tasavertaisuuden. Se asettaa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kaltevalle pinnalla. On mahdollista, että sopimuksen myötä kaikki julkiset palvelut terveydenhuoltoa, koulutusta, vesi- ja jätehuoltoa, korvaamattomia luonnonvaroja, kuten vesivaroja, myöten avataan niin sanotulle vapaalle kansainväliselle kilpailulle. Paluuta verovaroista rahoitettuihin julkisiin peruspalveluihin ei tämän jälkeen välttämättä enää ole.

Sopimukseen sisältyvä investointisuoja on ongelmallinen. Investointisuojan nojalla yksityiset yhtiöt voivat haastaa valtioita oikeuden eteen. Näin saattaa tapahtua esimerkiksi silloin, kun valtioiden demokraattisesti luodut lait, kuten ympäristö- tai työsuojalait, haittaavat yritysten voitonpyyntiä. On todennäköistä, että yksityiset yhtiöt pystyvät sopimuksen investointisuojapykälän avulla jopa estämään uusien lakien hyväksyttämisen.

Kiila ry:n hallitus

 

Lisätietoja

Ville Ropponen, Kiilan hallituksen jäsen, kirjailija

ville.ropponen(at)gmail.com

Puh: 050 4015948

Kalle Niinikangas, Kiilan puheenjohtaja, runoilija

kalle.niinikangas(at)gmail.com

Puh: 040 5922446