Apurahat 2018

Kiila ry jakaa vuonna 2018 pieniä, noin 100-300 euron suuruisia apurahoja ajankohtaisille hankkeille, joissa korostuvat vasemmistolaiset arvot inhimillisyyden puolesta ja kaikenlaista syrjimistä, syrjäyttämistä ja sortamista vastaan.

Kiilan hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa (maaliskuu, kesäkuu, syyskuu, joulukuu) päättämään saapuneista apuraha-anomuksista. Kyseessä olevan kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn. Etusijalla ovat projektit, jotka eivät todennäköisesti saa muualta tukea. Kiila pyrkii apurahojen jaossa läpinäkyvyyteen, spontaaniuteen ja joustavuuteen.

Vapaamuotoiset, noin yhden sivun mittaiset hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen info@kiila.eu. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin kuluihin tuki kohdistetaan ja millä tavoin hanke on linjassa Kiilan arvojen kanssa (katso Kiilan päivitetty määritelmä 2018).

***
Kiila association gives small grants of 100-300 euros to actual projects, where leftist and humane values are emphasised, and which stand against any kind of discrimination, marginalisation and oppression.

The board of Kiila meets four times a year (March, June, September, December) to decide on received grant applications. Applications sent by the 1st of the month at hand, will be processed in the coming meeting. Priority is with projects which are not likely to get funding from elsewhere. Kiila strives for transparency, spontaneity and flexibility in its grant policy .

Free form, approx one page applications are sent electrically to address: info@kiila.eu. Applications need to state to which expenses the grant is allocated and in what way it is in line with Kiila’s values (see Kiila’s updated definition 2018).

kolmiored