Jäsenrekisteriseloste

 

Rekisteriseloste – tietosuojakäytäntö

Julkaistu 25.5.2018

 

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1 Rekisterin nimi

Kiila r.y.:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Kiila r.y., y-tunnus 1525719-1

C/O Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25 A 1, 00500 Helsinki
info(at)kiila.eu

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sihteeri Minna Henriksson,info@kiila.eu, 0407555186.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimia Kiila r.y.:n jäsenrekisterinä. Henkilötietoja käsitellään yhdistystoiminnan, yhteydenpidon ja viestinnän toteuttamiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Kiilan jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi , Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin tiedot kertyvät rekisteröidyltä itseltään.

Tietoja kerätään jäseneksiliittymisen yhteydessä.
Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois rekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10 Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12 Muutokset rekisteriselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme Palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen