Kiila Joins kiasma_Strike

Kiila as an association has elected to join the kiasma_strike. 

From the perspective of the Kiila Board, joining the strike as an association signifies Kiila’s solidarity and alignment with the causes driving the strike. It is also a commitment that Kiila as an organization will not work with, or sell its labor, artwork, or creative outputs to Kiasma for the duration of the strike.

Kiila Ry joining the strike does not, of course, mean that individual Kiila members are signatories of the strike. While no Kiila members are obligated to join, we encourage our members to familiarize themselves with the tenets of the strike and sign on if they do find themselves in alignment. 

Below are some excerpts from kiasma_strike explaining the justifications and tenets of the strike, as well as a link to the kiasma_strike web page which has additional valuable information:

As art workers, we expect the Kiasma Museum of Contemporary Art to refuse financial or other support from private parties involved in arms trading or manufacturing and financial investments in conflict zones.

We, the signatories, refuse to sell our labor and art to Kiasma as long as it collaborates with organizations whose leadership includes representatives of the Zabludowicz Art Trust, like at the moment is the case with the Kiasma Support Foundation. Our stance is based on the fact that organizations Chaim “Poju” Zabludowicz funds support the apartheid regime imposed on Palestine and the Palestinian people by the State of Israel.

The goal of the strike is to stop Kiasma receiving funding from the arms trade and from investment in conflict areas. For example, because of the war in Ukraine, many art institutions have stopped receiving support from institutions and individuals connected to the Russian state or its arms industry. Our goal is to apply the same principle to the state of Israel because of its oppression of the Palestinians.

With the strike, the signatories express their reluctance to cooperate with Kiasma as long as representatives of the Zabludowicz Art Trust, whose capital is partly formed from business in the occupied Palestinian territory and arms trade with the state of Israel, sit on the board of its support foundation.

The strike is not targeted at an individual, their ethnic background, beliefs or political views, but at the source of the funding coming to Kiasma. More stringent ethical guidelines should be applied to all future donors and patrons of Kiasma.

The strike is anti-racist and opposes antisemitism and islamophobia in all their forms. We do not tolerate any kind of hate speech against an individual, ethnicity or beliefs in the name of this strike. We strive to promote the realization of human rights for all people equally.

https://kiasmastrike.art/home

As art workers, we are entangled in the complexity of an art world that is largely funded by the same multinational corporations, nationalist interests etc. that we often critique and work against in our creative practices. The funding models and bodies that we are reliant upon create conditions of precarity, individualism, and competition that make it difficult for us to say no to opportunities that are often fleeting. Similarly, the impossibility of existing ethically in a world governed by globalizing, neo colonial, late capitalist economic and neoliberal political models can lead to feelings of futility and inertia when choosing when and where to take action. 

We understand that choosing to strike can be a heavy and multifaceted decision making process, but we also believe in the importance of taking local action, when we can, in solidarity with global struggles. 

Solidarity with Palestine is as important as ever, particularly considering Israel’s recently elected racist and far-right government. It is necessary to boycott all parties and individuals – such as Poju Zabludowicz – that are or have been involved in the pro-Israel propaganda or arms trade, be it as a funder, influencer or a direct actor in them.

Alongside joining the kiasma_strike, we also condemn the actions of the Finnish State in the form of continuing arms trade with Israel, such as was announced by the minister of defence Antti Kaikkonen (Keskusta) last spring.

– Kiila Board 2023

Kiila on päättänyt liittyä kiasma_strike -mielenilmaukseen.

Kiilan hallituksen näkökulmasta yhdistyksen liittyminen mielenilmaukseen merkitsee sitä, että jaamme siinä esitetyn kannan ja haluamme ilmaista solidaarisuuttamme tälle kannalle. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiila organisaationa ei työskentele tai myy työtään, taideteoksiaan tai muita sisältöjä nykytaiteen museo Kiasmalle mielenilmauksen aikana.

Kiilan osallistuminen lakkoon ei luonnollisesti tarkoita sitä, että yksittäisiä kiilalaisia pidettäisiin mielenilmauksen allekirjoittajina. Kiilan jäsenillä ei ole velvollisuutta liittyä lakkoon, mutta kannustamme jäseniämme tutustumaan sen periaatteisiin ja liittymään mukaan, mikäli he katsovat hyväksyvänsä ne.

Alla on luettavissa otteita kiasma_strike -sivustolta. Niissä selitetään lakon periaatteita. Alla on myös linkki kiasma_strike -verkkosivulle, mistä saa lisätietoa:

Me taidetyöläisinä odotamme, että kansallisesti tärkeä Nykytaiteen museo Kiasma ei vastaanota taloudellista tai muuta tukea yksityisiltä toimijoilta, jotka kytkeytyvät asekauppaan ja -teollisuuteen tai sijoitustoimintaan konfliktialueilla.

Me pidättäydymme työskentelemästä nykytaiteen museo Kiasman kanssa niin kauan kun se vastaanottaa tukea organisaatioilta, joiden hallituksessa on Zabludowicz Art Trustin edustus, kuten Kiasman tukisäätiössä tällä hetkellä on. Perusteenamme on Chaim “Poju” Zabludowiczin rahoittamien organisaatioiden tuki Israelin valtion Palestiinaa ja palestiinalaisia kohtaan harjoittamalle apartheid-politiikalle.

Lakon tavoitteena on estää Kiasmaa saamasta rahoitusta asekaupasta ja  

konfliktialueille tehdyistä investoinneista. Esimerkiksi Ukrainan sodan vuoksi monet taidelaitokset ovat lakanneet ottamasta vastaan tukea Venäjän valtioon tai sen aseteollisuuteen liittyviltä instituutioilta ja henkilöiltä. Tavoitteemme on soveltaa samaa periaatetta Israelin valtioon, koska se sortaa palestiinalaisia.

Lakko ei kohdistu yksilöön, hänen etniseen taustaansa, vakaumukseensa tai poliittisiin näkemyksiinsä, vaan Kiasman vastaanottaman rahoituksen alkuperään. Kaikkiin tuleviin Kiasman lahjoittajiin ja tukijoihin tulee soveltaa tiukempaa eettistä ohjeistusta.

Lakko on antirasistinen ja vastustaa antisemitismiä sekä islamofobiaa kaikissa muodoissaan. Emme hyväksy minkäänlaista vihapuhetta yksilöä, etnistä taustaa tai näkemyksiä vastaan tämän lakon nimissä. Pyrimme edistämään ihmisoikeuksien toteutumista kaikille tasapuolisesti.

Haluamme antaa Nykytaiteen museo Kiasmalle tukemme tämän tilanteen ratkaisemiseksi yhdessä Kiasman tukisäätiön hallituksen kanssa, ja toivomme että pystymme jatkamaan yhteistyötä asian ratkettua.

https://kiasmastrike.art/home

Taidetyöläisinä olemme monin tavoin kietoutuneet taidemaailman monimutkaisuuteen. Samat monikansalliset yhtiöt, ja kansallismieliset tahot, joita kritisoimme ja vastustamme taiteellisessa toiminnassamme, rahoittavat usein niitä instituutioita, joista rahoituksemme riippuu. Nämä rahoitusmallit ja vallan matriisit luovat epävarmoja, individualistisia ja kilpailullisia olosuhteita. Näiden olosuhteiden tähden meidän on usein vaikea sanoa “ei” työtilaisuuksille ja muille ohitse kiitäviltä tuntuville mahdollisuuksille työskennellä valitsemillamme taiteen kentillä. Myös eettisen elämän mahdottomuus globalisoituvien, uuskolonialististen ja myöhäiskapitalististen talousmallien sekä uusliberaalin politiikan hallitsemassa maailmassa voi johtaa turhautumiseen ja mielekkyyden tunteen puutteeseen, kun pyrimme valitsemaan, miten, missä ja milloin tarttua toimeen.

Ymmärrämme, että päätös ryhtyä lakkoon voi olla raskas ja monimutkainen prosessi, mutta uskomme myös, että paikallinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää silloin kun se on mahdollista ja solidaarisesti linjassa globaalien kamppailujen kanssa.

Solidaarisuus Palestiinan kanssa on nyt tärkeämpää kuin koskaan, etenkin kun otamme huomioon Israelin äskettäin valitun rasistisen ja äärioikeistolaisen hallituksen toiminnan. On nähdäksemme poikkeuksetta boikotoitava kaikkia niitä henkilöitä ja osapuolia, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet asekauppaan Israelin kanssa tai jotka edistävät Israelin julkisuuskuvaa rahoittamalla sen propagandaa tai tekemällä sille mielipidevaikuttamistyötä. Poju Zabludowicz on tällainen henkilö.

Kiasma_strikeen liittymisen ohella tuomitsemme Suomen valtion toimet jatkaa asekauppaa Israelin kanssa, mistä puolustusministeri Antti Kaikkonen (Keskusta) ilmoitti viime keväänä.

-Kiilan hallitus 2023