Jäseneksi / Become a Member

Kiila ry hakee toimintaansa uusia jäseniä. Yhdistykseen kuuluu noin 400 eri taiteiden edustajaa, kriitikkoa, tutkijaa sekä toimittajaa. Jäsenyyttä voi hakea kulttuurin kentällä toimivat ykstyis-  tai järjestötahot lähettämällä yhdistyksen hallitukselle vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon.

Jäsenhakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteeseen: kiila.association@gmail.com

Kiila ry is looking for new members for its activities. The association includes around 400 representatives of various arts, critics, researchers and journalists. Individuals or organizations operating in the field of culture can apply for membership by sending a free-form application to the board of the association. The application should include a CV and brief statement describing the applicant’s interest in the association. 

Membership applications can be sent to: kiila.association@gmail.com

kiila_pun_multi_oikea