Vetoomus Medvedeville

Suomalainen kansalaisyhteiskunta seuraa tarkkaan naapurimaamme Venäjän kehitystä. Toivomme Venäjästä kehittyvän yhteiskunnan, joka kunnioittaa yleismaailmallisia arvoja, kuten ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Olemme nyt huolissamme ihmisoikeuksien kehityksestä Venäjällä.

Vetoamme Teihin, presidentti Medvedev, että toimitte laillisuuden kunnioituksen ja oikeusvaltion vahvistamisen puolesta, joihin olette jatkuvasti puheissanne kiinnittänyt huomiota vaalikampanjastanne lähtien. Milloin näemme puheiden lisäksi tekoja? Oletteko esimerkiksi tosissanne kansalaisjärjestölakien muuttamisessa, johon viittasitte taannoisessa Novaja Gazetan haastattelussanne?

Kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja journalisteihin kohdistuvat väkivallanteot on lopetettava, ja niihin syylliset saatava vastuuseen. On kestämätöntä, että kansalaisaktivisteja murhataan jopa keskellä päivää Moskovan keskustassa ilman, että syyllisiä saadaan kiinni, kuten on käynyt tammikuussa surmattujen asianajaja Stanislav Markelovin ja aktivisti Anastasia Baburovan tapauksessa.

Viimeisten 15 vuoden aikana on murhattu jopa 150 journalistia. Väkivaltaa toimittajia kohtaan tapahtuu jatkuvasti. Viimeaikaisiin tapauksiin kuuluu Himkinskaja Pravda -lehden päätoimittajan Mihail Beketovin pahoinpitely viime joulukuussa Himkin kaupungissa Moskovan lähellä, jossa myös Grazhdanskoje Soglasie -lehden toimittajat elävät uhan alaisina. Beketovin pahoinpitelyn tutkimukset eivät ole johtaneet tuloksiin

Vetoamme Teihin Venäjän vähemmistöjen aseman puolesta. Monikulttuurinen perinne on rikkaus Venäjälle. Toivomme että valtionjohto puuttuu rasistisiin rikoksiin päättäväisesti. Olemme huolissamme suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen asemasta. Mari-Elin tasavallassa avoin sorto on jatkunut jo vuodesta 2001.

Tšetšenian sotien aikana tapahtuneet ihmisoikeusrikokset on tutkittava. Tšetšenian kansa tarvitsee tukea ja jälleenrakennusta, kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia. Oikeudenmukainen rauha voi perustua vain sille, että väärinkäytökset selvitetään perinpohjin.

Olemme huolestuneita siitä, että Venäjän kansanedustuslaitokseen kuuluu murhasta kansainvälisesti etsintäkuulutettuja jäseniä, Venäjän valtionjohdon puuttumatta asiaan.

Venäjän hallituksen tulisi panna täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ja ratifioitava 14. pöytäkirja ihmisoikeustuomioistuimen uudistamisesta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifiointi velvoittaa Venäjää Euroopan Neuvoston jäsenenä myös toimintaan.

Suomen hallitus julkisti viime viikolla Venäjä-toimintaohjelman. Siinä on hyviä tavoitteita maidemme välisen yhteistyön kehittämiseksi. Naapurimaiden välille tarvitaan silti paljon muitakin kuin virallisen tason yhteyksiä. Pidämme tärkeänä toimivia yhteyksiä Suomen ja Venäjän kansalaisyhteiskuntien välillä. Haluamme niitä osaltamme kehittää.

Helsingissä 20.4.2009

Kiila ry.
Puheenjohtaja Ville Ropponen

Suomalais-venäläinen kansalaisfoorumi ry.
Puheenjohtaja Heidi Hautala

kiila2_blue