Taiteilija- ja kirjailijajärjestö Kiila: ”Pysäyttäkää Lex Nokia!”

Taiteilija- ja kirjailijajärjestö Kiila ry. vaatii niin sanotun Lex Nokian (HE 48/2008 vp sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta) hylkäämistä. Väitetyt talouselämän intressit eivät saa sanella demokraattisen valtion lakeja. Näitä intressejä ei tule käyttää perusoikeuksien rajoittamiseen laissa esitetyssä mittakaavassa.

Lakiesityksen laajuuden lisäksi Kiila on huolestunut Lex Nokian perustuslainvastaisesta luonteesta. Muiden muassa Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeustieteen asiantuntijat sekä  Oikeuskansleri ovat epäilleet Lex Nokiaa perustuslain vastaiseksi. Lex Nokiaa arvosteli äskettäin myös tuore Finlandia-palkinnon voittaja, kirjailija Sofi Oksanen.

Lakiesityksen mukaan työnantaja saisi oikeuden tarkkailla ja käsitellä työntekijöiden sähköpostiliikenteen tunnistamistietoja estääkseen yrityssalaisuuksien vuotamisen. Lakiesitys laajentuu myös koskemaan kaikkia niin sanottuja yhteisötilaajia eli työnantajien lisäksi kouluja, sairaaloita, kirjastoja, yliopistoja, taloyhtiöitä ja internetkahviloita. Laki ei rajoitu vain sähköpostin tarkkailuun vaan koskee kaikkea IP-pohjaista liikennettä.

Kiila ei  usko lain tarkoituksena olevan tietovuotojen eston vaan pikemminkin pyrkimys on kontrolloida käyttäjän sähköpostiliikennettä.
Tämä on omiaan johtamaan epävarmuuden, pelon ja epäluottamuksen ilmapiiriin.

Jos eduskunta hyväksyy Lex Nokian nimellä tunnetun lakiesityksen, työnantaja saa poliisia suuremmat oikeudet tunnistetietoihin.
Kiila vetoaa päättäjiin: pysäyttäkää Lex Nokian hyväksymismenettely. Emme halua sen viitoittamaa tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Ville Ropponen                                                         Juho Lindman

Puheenjohtaja Kiila ry.                                         Taloudenhoitaja Kiila ry.
ville.ropponen@gmail.com                                juho.lindman@iki.fi
puh. 050 4015948                                                     puh. 0403538091

kiila2_blue