Kiila arvostelee korkeakoulut yhdistävää huippuyliopistohanketta

Kirjailija- ja taitelijajärjestö Kiila ry. on syvästi huolestunut niin sanotusta huippuyliopistoesityksestä, jossa olisi tarkoitus yhdistää ja yksityistää Taideteollinen korkeakoulu, Teknillinen Korkeakoulu ja Helsingin Kauppakorkeakoulu.

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtaman työryhmän esityksen mukaan korkeakoulujen yhdistäminen on toteutettava, koska nykyinen suomalainen yliopisto ei Sailaksen työryhmän mukaan vastaa globalisaation haasteisiin.
“Vaihtoehdottomuuden aika jatkuu Suomessa, eikä arvokeskustelua haluta käydä”, tiivistää Kiilan puheenjohtaja Ville Ropponen työryhmän esityksen sisällön.

Kiila pelkää, että korkeakoulujen yhdistämishanke heikentää opetuksen laatua sekä laskee erityisesti taiteellisten alojen opetusta ja tutkimusta. Kiila on huolestunut myös opiskelijan asemasta tulevassa ”huippuyliopistosssa”.

Kiila pitää kannatettava asiana hankkeessa korkeakoulujen välisen yhteistyön lisäämistä, mutta tämä on jo nykyisellään varsin pitkällä.

Kiila näkee kulttuurin ja luovuuden muuna kuin kilpailukykyindeksinä tai bruttokansantuotteen kasvattamisena. Itsenäisen, omaehtoisen ja maksuttoman korkeakoulutuksen on säilyttävä Suomessa jatkossakin. Kulttuurilla tulee olla taloudellisen arvon lisäksi itseisarvoa.

Kiila tuomitsee yritykset siirtää päätäntävaltaa korkeakouluilta yritysmaailmaan, sillä tämä nakertaa korkeakoulujen autonomiaa. Yhteiskunnan tuen lisääminen korkeakouluille sen sijaan olisi suotavaa. Sailaksen työryhmä on esittänyt valtion omaisuuden myymistä uuden
ysitystettävän ”huippuyliopiston” perustamista varten. Kiilaa kaipaa vaihtoehtoja.

Opetusministeriön asettaman Sailaksen työryhmän esitys yliopiston työsuhteiden huonontamisista on osoitus siitä, että prekarisaatio eli työsuhteiden silppuaminen, pätkiminen ja määräaikaistaminen on trendi, jonka torjumiseen edes opetusministeriö ei halua puuttua.  Virkasuhteiden muuttaminen työsuhteiksi on selvä huononnus yliopiston työntekijöiden asemaan.

“Sailaksen työryhmän johtopäätöksenä näyttääkin olevan, että valtion virkasuhteet ovat pahasta. Kummalliseksi asian tekee se, että Sailas on itse valtion virkasuhteessa”, hymähtää puheenjohtaja Ropponen.

kiila3_blue