Apuraha-ohjelma 2013

 Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry tekee yhteistyöstä ja voi osallistua myös taloudellisesti yhdistyksen arvoja tukevien hankkeiden tuotantoon. Viimeisin julkinen apurahaohjelma toteutettiin vuonna 2013. 
Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry:n vuoden 2013 apurahojen haku-aika on päättynyt 25.11.2013. Apurahoja myönnettiin 12 hankkeelle.

Esittävät taiteet

Hanna Kuustie / Todellisuuden tutkimuskeskus

Toisten näkeminen -hankkeen paperittoman ohjaajan palkkioon 500 €

Legioonateatteri ry

Kaihoa ja Gangstaa ­-lyriikkatyöpajan kuluihin 800 €

Veikko Leinonen ja työryhmä

Dokumenttiteatteriesityksen “Talvivaara – Kainuulainen scifinäytelmä” haastatteluihin ja taustatyöhön 1000 €

Kati Raatikainen / Public Address

Yhteiskunnallisten toimijoiden kokoontumiseen Huutajaiset! -hankkeen osana 500 €

Siperian teatteriyhdistys ry

Homo Empathicus II ­-hankkeen kuluihin 800 €

Kirjallisuus

Vieraalla maalla

Uussuomalaisten kirjoittajien kirjoitusryhmän järjestämiseen 800  €

Klubit

Sami Vitikainen / KREML-työryhmä

Venäläisten taiteilijoiden matka- ja majoituskuluihin 500 €

Annina Wallinsalo / Vasen linja

Vasen linja-klubien paneelikeskusteluihin 500 €

Kuvataide

Johanna Raekallio / Paradice Helsinki

Vuokriin ja materiaalikuluihin 800 €

Petri Saarikko / Kallio Kunsthalle

Yhteisöllisiin hankkeisiin 700 €

Martta Tuomaala

Siivoojan ääni -hankkeen tuotantoon 800 €

Sarjakuva

Aapo Kukko

Arvo Turtiaisen jatkosodan vankilapäiväkirjojen pohjalta tehtävän sarjakuvaromaanin suunnittelu- ja valmistelutyöhön 500 €

.

Vuonna 2013 apurahoja myönnettiin yhteensä 8200 €.

 

Apurahat sosiaalisesti sitoutuneille taidehankkeille

 Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila ry julkistaa uuden sosiaalisesti sitoutuneille taidehankkeille suunnatun apurahan. Apurahat ovat haettavissa 25.10.–25.11.2013 välisenä aikana. Myönnettävät avustukset ovat suuruudeltaan 500-3000 euroa ja niiden hakijana voi olla Suomessa toimiva yhdistys, yksityishenkilö tai työryhmä kaikilta taiteen aloilta.

 Apurahoja voi hakea joko kohdeapurahana tai vielä toteutumattoman projektin suunnitteluun. Tuettavien hankkeiden tulee olla taiteellisesti kunnianhimoisia sekä sosiaalisesti vaikuttavia. Järjestö kannustaa myös hakijoita taiteenaloilta, joissa sosiaalisesti sitoutuneen taiteen käytänteet ovat marginaalisia, kehittämään apurahaohjelman tavoitteisiin sopivia projekteja.

Sosiaalisesti sitoutuneilla taidehankkeilla tarkoitetaan teoksia sekä laajempia hankkeita, jotka taiteilijat tekevät yhteistyössä itse muodostamansa, tai jo olemassa olevan yhteisön, yhteisöiden tai niiden jäsenten kanssa.

 Apurahojen sosiaalisella painotuksella Kiila ry haluaa tukea yhteiskuntaan toiminnallisesti osallistuvaa ja taiteen kentän ulkopuolisten toimijoiden kanssa vuorovaikutuksessa tehtyä taidetta. Koska Suomessa ei tällä hetkellä ole monia yhteiskunnallisiin taidehankkeisiin keskittyneitä rahoituskanavia, tähtää yhdistys apuraha-ohjelmallaan tämän puutteen korjaamiseen ja esilletuontiin.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella yhdistyksen kotisivulla www.kiila.eu. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä 25.11.2013 kello 24.00 (UTC+2). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Tarkemmat hakuohjeet ovat yhdistyksen kotisivuilla.

 Myönnetyt apurahat julkaistaan Kiila ry:n verkkosivulla 9.12.2013 ja niistä ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse. Apurahat jaetaan Vuoden Kiila-palkinnon julkistuksen yhteydessä yhdistyksen syyskokouksessa Helsingissä 14.12.2013.

Lisätietoja Kiila ry:n toimistosta
Savilankatu 1 B, toimisto 2, 00250 Helsinki.
apurahat(at)kiila.eu
www.kiila.eu

______

Application period for Artists’ and Writers’ Association Kiila’s grants for the year 2013 ended on 25.12.2013. Total 12 projects were chosen for the grant.

Clubs

Sami Vitikainen / KREML-Workgroup

Travel and accommodation expenses for Russian artists 500 €

Annina Wallinsalo / Vasen linja

Panel discussions at the Vasen linja club 500 €

Comics

Aapo Kukko

Planning and preparing a graphic novel based on the prison diaries written during the Continuation War by Arvo Turtiainen – 500 €

Literature

Vieraalla maalla

Organisation of a writing group for Finnish migrant writers 800 €

Performing Arts

Hanna Kuustie / Reality Research Center
Renumenation of a paperless director in Toisten näkeminen project 500 €

Legioonateatteri ry
Expenses of the Kaihoa ja Gangstaa lyric workshop 800 €

Veikko Leinonen and workgroup

Interviews and background work for the “Talvivaara – Kainuulainen scifinäytelmä” documentary theater project 1000 €

Kati Raatikainen / Public Address

Meeting of social actors as a part of the Huutajaiset! project 500€

Siperian teatteriyhdistys ry

Expenses of the Homo Empathicus II project 800 €

Visual Arts

Johanna Raekallio / Paradice Helsinki

Rents and materials 800 €

Petri Saarikko / Kallio Kunsthalle

Socially engaged projects 700 €

Martta Tuomaala

Production of Siivoojan ääni project 800 €

In the year 2013 grants were awarded with a total sum of 8200 €

 

Grants for socially engaged art projects 

Writer and artist organization Kiila launches a new grant for socially engaged art projects. Application period runs between October 25th and November 25th 2013. The grants are from 500 to 3000 € each and we welcome applications from organizations based in Finland, individuals or a group from any field of art.

The grants can be applied for as a scholarship on for an already existing project or for the planning of a still unrealized project. The financed schemes should be both artistically ambitious and have a clear social impact. Kiila is also encouraging applications to create projects to fit the criteria from artists working in fields of art where the customs of socially engaged art are marginal.

Socially committed art projects stand for individual pieces of artwork and larger projects where the artists are working directly with a community group they have constituted themselves or with an already existing community or communities or with their members.

By emphasizing the social aspects of the grants Kiila would like to support both art that is functionally taking part in society and art created in co-operation with participants outside the boundaries of art. Since there are not many ways to finance societal art projects in Finland, Kiila is aiming to remedy this shortage and stimulate its growth with this grant.

Applications can only be made electronically using the e-form on the homepage of Kiila www.kiila.eu. The application with all of its attachments should be returned by 25th November 2013 by midnight (24:00, UTC+2). Delayed applications will not be considered. Detailed information for applying is also on Kiila’s internet pages.

The decisions on successful applications will be published on the Kiila’s web page on December 9th 2013 and the grantees will also be informed by letter. The grants will be delivered to the grantees alongside the announcement of Vuoden Kiila reward during the autumn meeting of Kiila on December 14th in Helsinki.

 

For further information, please contact the office of Kiila:

Savilankatu 1 B, toimisto 2, 00250 Helsinki.
www.kiila.eu, apurahat(at)kiila.eu

 

Instructions for applying

Kiila welcomes applications from any field of art. The applicants can be from organizations, individuals or groups. The applicant must be Finnish or be based in Finland. The delivery of the project is not restricted to Finland.

The grants are small, ranging from 500 € to 3000 € each and they can be applied for as a scholarship on for an already existing project or for the planning of a still unrealized project. Applications can only be made electronically using the e-form on the homepage of Kiila www.kiila.eu. The application with all of its attachments should be returned by 25th November 2013 by midnight (24:00, UTC+2). Delayed applications will not be considered.

The applicants must include an abstract of the planned use of the grant into the application form. The abstract will be used on Kiila’s publicity and annual report. All the applications will be dealt confidentially and the information on them will not be passed to third parties. The decisions will be made by Kiila’s board and the decisions will be based on peer evaluation where the application is being handled by a professional in the given art form. Kiila will be consulted also by experts outside the organization if needed.

The grantees will be announced on Kiila’s web page on December 9th 2013 and the grantees will be informed by a letter of decision. The grants will be delivered to the grantees alongside the announcement of Vuoden Kiila award during the autumn meeting of Kiila on December 14th in Helsinki. The list of the grantees will also be published on Kiila’s annual report.

The applicants must inform Kiila immediately if they are being issued another grant for the same project before Kiila’s decisions have been announced. The Kiila grant can be cancelled if the grantee has been issued another grant during that time and has not notified Kiila about it.

All the possible attachments including CV´S, schemes, estimated timetables, budgets and financial plans, portfolios from the individuals and also action plans and annual reports from the applying organizations must be uploaded as a part of the application process and sent to Kiila with the application form. All the attachments must be in PDF form. The size of the attachments should not exceed 3MB: s.

All the applications will be stored for two months starting from the beginning of application period.

kolmiored