Järjestö / Association

Kiila on Suomen pitkäikäisin vasemmistolainen, sitoutumaton kirjailijoiden ja taiteilijoiden järjestö. Kiila perustettiin vuonna 1936 vastavoimaksi suomalaiselle ja eurooppalaiselle fasismille, oikeistosensuurille ja yleiselle kulttuurielämän kaventamiselle. Tuolloin tarvittiin yhteiskunnassa tietä avaava edistyksellisyyden kiila — kuten tänäkin päivänä.

Kiila ry kokoaa yhteen vasemmistolaisia taidekentän toimijoita, kuten kirjailijoita, kriitikoita, tutkijoita, taiteilijoita sekä toimittajia. Joukkoomme ovat tervetulleita edellä mainittujen ammattiryhmien sekä muiden luovien alojen edustajat äidinkieleen ja kansalaisuuteen katsomatta.

Vuoden 1948 Kiila-albumissa määriteltiin Kiilan olevan perustettu taistelevaksi järjestöksi, jonka tarkoituksena on: “Ihmisen vapauttaminen huomisen pelosta, sodan pelosta, ihmisryhmien vapauttaminen toisten ihmisryhmien pelosta. Ratkaiseva askel ihmisen vapauttamista kohti tapahtuu työväenluokan johtamassa taistelussa kapitalismin hävittämiseksi ja sosialismin toteuttamiseksi”. Vuonna 1954 Kiila julisti: “Haluamme taistella lukutaidottomuutta (adressipelko), ajattelukyvyttömyyttä (kannattomuus) ja henkistä hedelmättömyyttä (kulttuurikeskustelun latteus ja kuolettuminen) vastaan.”

Osallistumme aikamme vasemmistolaisuuden määrittelyyn ja toimimme sen arvojen mukaisesti. Nämä nykyisen yhteiskuntajärjestelmän synnyttämät asiat liikuttavat meitä:

– yleinen työelämän kasvava epävarmuus ja erityisesti taidealan epäkohdat
– ihmisyyden ja luonnon alistaminen talouden määreille
– institutionaalinen väkivalta sekä rakenteellinen rasismi, fasismi ja seksismi

– kasvava kansallismielisyys ja äärioikeiston uhka

Me olemme taisteleva taiteilijajärjestö. Toimimme kaikenlaista sortamista, syrjimistä ja syrjäyttämistä vastaan painottaen ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen tärkeyttä, kasvattaen solidaarisuutta, sekä kuvitellen toisenlaisen maailman ja luomalla kuvia siitä taiteen keinoin.

Haluamme yhdistää vasemmistolaisuuden feministisiin sekä kapitalismin, fasismin ja rasismin vastaisiin liikkeisiin yhdenvertaisuuden puolesta.

***

Kiila is the oldest functioning nonaligned leftist writers’ and artists’ association in Finland. Kiila was founded in 1936 as a counterforce to Finnish and European fascism, right wing censorship and general impoverishment of cultural life. At that time a wedge was needed to open a way for progress, and such is needed again.

Kiila ry gathers together leftist professionals from all art fields, for example writers, critics, researchers, artists and journalists. Anyone representing aforementioned professional fields and representatives of other creative fields regardless of their mother tongue or nationality are welcome to join us.

In the Kiila-album of 1948 it was stated that Kiila was founded as a combating association, the purpose of which is “the people’s liberation of a fear of the future, of the fear of war, liberation of groups of people from the fear of other groups. The crucial step toward liberation of people happens in the struggle led by the working class toward destruction of capitalism and realisation of socialism.” In 1954 Kiila declared: “We want to fight against illiteracy (fear of petitions), incapacity of thought (lack of position), and mental fruitlessness (flatness and death of cultural discussion).”

We participate in definitions of today’s leftism and we act according to such values. These issues, which are the result of the current political order, concern us:

– general increasing insecurity and precarity in working life and especially the problematic issues in the art field
– superimposing economic parameters on humanity and nature
– institutional violence and structural racism, fascism and sexism

– increasing nationalism and the threat of extreme right

We are a combating artists’ association. We act against all kind of discrimination, marginalisation and oppression, emphasising the necessity of extra-parliamentary pressure, and of increased solidarity. We engage in imagining another kind of world and creating images of it with artistic means.

We want to connect the left with feminism and with movements against capitalism, fascism and racism, toward equality.

kiila_multi_blue